E-recepcja

Polski ład

Przegląd struktur zagranicznych

Co?

Przegląd istniejących krajowych i międzynarodowych struktur korporacyjnych

Dla kogo?

Beneficjentów i głównych księgowych podmiotów krajowych i zagranicznych posiadających polską rezydencję podatkową lub ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce

Co otrzymasz?

Analizę struktur korporacyjnych pod kątem zmian proponowanych przez polski ład. Dokonamy całościowego sprawdzenia struktury korporacyjnej oraz przepływów między podmiotami powiązanymi pod kątem nowelizowanych rozwiązań:

  • CFC
  • TP
  • ukrytej dywidendy
  • dochodów przerzuconych
  • MDR
  • przepisów dot. finansowania dłużnego;
  • przepisów dotyczących podatku u źródła

i innych mających zastosowanie do Państwa struktury. W efekcie otrzymacie Państwo nasze rekomendacje co do dalszego utrzymania struktury lub jej restrukturyzacji celem dostosowania do zmienionych przepisów.