E-recepcja

Polski ład

Rezydencja szwajcarska

Co? Rezydencja podatkowa w Szwajcarii

Dla kogo? Przedsiębiorców szukających prestiżowej lokalizacji do życia oraz niskiego opodatkowania dochodów z działalności oraz dywidendy. Dodatkowym atutem będzie anonimowość struktur gospodarczych (za sprawą spółek akcyjnych z akcjami na okaziciela).

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany? Zmiana polskiej rezydencji podatkowej na rezydencję szwajcarską wiąże się z przeniesieniem miejsca zamieszkania i ośrodka interesów życiowych do Szwajcarii. Uzyskanie rezydencji szwajcarskiej daje wymierne korzyści podatkowe i praktyczne. Rezydencję szwajcarską uzyskuje się zwykle na podstawie zatrudnienia w prowadzonej w Szwajcarii działalności w formie spółki z o.o. lub akcyjnej oraz pobytu 30 lub 60 dni w roku podatkowym. Rezydent podatkowy Szwajcarii może korzystać z anonimowości struktur korporacyjnych (akcje na okaziciela w spółce akcyjnej), szwajcarskiej bankowości, niskiego podatku od dochodów spółek w wybranych kantonach (np. ok. 13% w kantonie Glarus), zwolnienia podatkowego dochodów z zysków kapitałowych, reżymu holdingowego (zwolnienie z podatku części wypłacanej dywidendy) i wielu innych. Szwajcaria nie wprowadziła przepisów CFC, stąd jest to idealne miejsce do sprawowania kontroli udziałowej nad międzynarodową strukturą korporacyjną.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny poświęconej spółkom w Szwajcarii – zakładanie spółek w Szwajcarii.