E-recepcja

Polski ład

Spółka jawna z udziałowcem – spółką z Delaware

Co?

Spółka jawna z zagranicznym udziałowcem – spółką z Delaware

Dla kogo?

Przedsiębiorcy chcący rozliczać dochody z działalności gospodarczej podatkiem PIT, przy braku odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania spółki

Jak będzie opodatkowany i oskładkowany?

Zapłacisz 19% liniowy podatek dochodowy, daninę solidarnościową w wys. 4% od dochodu przewyższającego milion PLN. Nie zapłacisz składki zdrowotnej.

 

Prowadzenie działalności w formie spółki jawnej, przy założeniu, że udziałowcem spółki jest transparentny podatkowo jest podmiot zagraniczny – np. spółka z Delaware, skutkuje opodatkowaniem dochodów beneficjenta rzeczywistego podatkiem PIT. Źródłem przychodów będzie działalność gospodarcza, a od nadwyżki ponad mln złotych dochodu konieczne będzie zapłacenie daniny solidarnościowej w wysokości 4%. Zgodnie z brzmieniem przepisów polskiego ładu, w omawianej sytuacji nie wystąpi obowiązek zapłaty składki zdrowotnej. Jedną z cech struktury jest brak odpowiedzialności wspólnika – os. Fizycznej za zobowiązania cywilnoprawne spółki jawnej.