E-recepcja

Polski ład

Spółki nieruchomościowe kontrolowane przez spółki zagraniczne

Co? Spółki nieruchomościowe w których udziałowcem jest spółka zagraniczna kontrolowana przez polskiego rezydenta podatkowego

 

Dla kogo? Planujących restrukturyzację podmiotów będących właścicielami nieruchomości lub osiągających niewielkie przychody operacyjne w porównaniu do wartości aktywów.

 

Jaki będzie efekt działań? Restrukturyzacja formuły prowadzonej działalności w celu uniknięcia polskiego wealth tax (8% w skali roku – PIT i CIT CFC); przygotowanie struktury do potencjalnej sprzedaży z uwzględnieniem podatku od spółki nieruchomościowej, przygotowanie optymalnego modelu najmu / dzierżawy w ramach struktury.