E-recepcja

Postępowanie sądowe

Dochodzenie należności za granicami RP

Z koniecznością dochodzenia należności za granicami RP będziemy mieć do czynienia, gdy dłużnik przebywa poza granicami RP i tylko tam wierzyciel może dochodzić od niego uregulowania zobowiązania.

W celu dochodzenia należności za granicami RP należy spełnić kilka warunków:

  • posiadać tytuł wykonawczy obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • znać miejsce zamieszkania lub pobytu dłużnika za granicami Polski (dla ustalenia właściwości miejscowej sądu);
  • dłużnik musi zostać poinformowany o wykonalności roszczenia (gdyż przysługuje mu prawo odwołania).

Inną możliwością jest wystąpienie do właściwego sądu w Polsce o specjalne zaświadczenie potwierdzające wydanie nakazu czy wyroku z klauzulą wykonalności. Takie zaświadczenie oraz oryginał nakazu lub wyroku sądowego (najlepiej z tłumaczeniami przysięgłymi – to przyspiesza procedurę), można złożyć w sądzie państwa, gdzie przebywa dłużnik. Konieczne jest także wskazanie swojego pełnomocnika za granicą.

CGO Legal oferuje Klientom usługi z zakresu dochodzenia należności za granicami RP. Wspomaga w przeprowadzeniu całej procedury – od ustalenia stanu faktycznego i prawnego, przez zebranie odpowiednich dokumentów, po wszczęcie całego postępowania oraz nadzór nad nim.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.