E-recepcja

Postępowanie sądowe

Egzekucja należności

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie egzekucyjne pozwala szybko i skutecznie odzyskać należności. Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie egzekucji prawomocnych orzeczeń sądowych oraz innych tytułów wykonawczych.

Prawnicy naszej Kancelarii zapewniają rzetelną pomoc Klientom w zakresie egzekucji wierzytelności, co obejmuje w szczególności:

  • czynności windykacyjne poprzedzające wszczęcie egzekucji (tj. m.in. kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty, negocjowanie warunków spłaty zadłużenia);
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz innych pism w toku postępowania;
  • nadzór nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji ze składników majątkowych osób zadłużonych;
  • wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia wierzyciela;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach ze skarg na czynności komorników.

Kancelaria CGO Legal prowadzi także monitoring egzekucji komorniczych, obejmujący terminowość oraz jakość bieżących działań kancelarii komorniczych. Ponadto podejmuje również działania służące zmniejszeniu opłat ponoszonych w toku postępowania egzekucyjnego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji – zapraszamy do kontaktu.