E-recepcja

Postępowanie sądowe

Windykacja należności

Terminowość dokonywanych płatności i płynność finansowa w sposób bezpośredni decydują o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jego ogólnej kondycji finansowej. Uczestnictwo Kancelarii prawnej we wszystkich etapach dochodzenia należności zdecydowanie zwiększa możliwość szybkiego odzyskania środków. Nasze doświadczenie wskazuje, że monitoring płatności prowadzony przez Kancelarię prawną, skutecznie mobilizuje do sprawnego regulowania należności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów proponujemy kompleksową obsługę wierzycieli. W ostatnich latach wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w dochodzeniu roszczeń w trybie tzw. windykacji masowej.

Działania windykacyjne Kancelarii obejmują przede wszystkim:

1. Reprezentację na etapie przedprocesowym. W ramach tego etapu realizujemy działania takie jak:

  • negocjacje przedsądowe z dłużnikami;
  • przygotowywanie wezwań do zapłaty;
  • kierowanie wniosków o wszczęcie mediacji lub zawezwania do próby ugodowej.

2. Reprezentację w postępowaniu sądowym. W ramach tego etapu realizujemy działania takie jak:

3. Reprezentację wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach tego etapu realizujemy działania takie jak:

  • opracowywanie wniosków egzekucyjnych, w ramach których zlecamy podjęcie przez komorników sądowych konkretnych czynności egzekucyjnych;
  • wybór skutecznego komornika;
  • sprawowanie nadzoru nad prowadzoną egzekucją.

4. Uprzednie zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika poprzez przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń.

Prawnicy działu procesowego Kancelarii przed wszczęciem postępowania sądowego, w szczególności na etapie postępowania polubownego, starają się uzyskać odpowiednią dokumentację pozwalającą na wszczęcie i prowadzenie postępowania cywilnego na podstawie najbardziej korzystnych dla Klienta przepisów. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie dochodzenia roszczeń przewiduje kilka rodzajów postępowań sądowych, mianowicie postępowanie zwykłe, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczone oraz elektroniczne postępowanie upominawcze.

Dział procesowy kancelarii prawnej CGO Legal specjalizuje się w obsłudze Klientów, którzy chcą dochodzić zaległych płatności od swoich kontrahentów. Oferowane usługi obejmują doradztwo, ustalenie stanu faktycznego oraz prawnego, prowadzenie postępowania przedsądowego oraz sądowego – wliczając w to przygotowywanie odpowiednich pism procesowych oraz reprezentację w tych postępowaniach.

W razie chęci uzyskania dokładniejszych informacji na temat obsługi windykacyjnej Kancelarii zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie.