E-recepcja

Prawo nowych technologii

Doradztwo korporacyjne w zakresie specyfiki branży IT

Nowe technologie teleinformatyczne z roku na rok cieszą się coraz to większą popularnością, pojawiając się w kolejnych gałęziach i segmentach gospodarki. Dziedzina ta staje się zatem coraz bardziej skomplikowana, a regulacje z nią związane stale ulegają zmianom. Działalność w branży IT wymaga zatem kompleksowych rozwiązań, w tym doradztwa prawnego, które pomoże skutecznie i efektywnie wdrażać nowe projekty informatyczne.

W ofercie CGO Legal, nasi klienci mogą znaleźć pełne wsparcie doradcze dotyczące specyfiki IT, które obejmuje między innymi:

  • analizę prawną planowanych przedsięwzięć informatycznych,
  • audyty prawne firm pod kątem zgodności z regulacjami sektorowymi specyficznymi dla IT,
  • weryfikację legalności oprogramowań,
  • przygotowanie, a także negocjowanie oraz opiniowanie umów branży IT,
  • obsługę sporów w branży IT,
  • doradztwo w zakresie zapewnienia skutecznej ochrony prawnej systemów IT,
  • zagadnienia prawne związane z aspektami formalnymi w obszarze nowych technologii,
  • wdrażanie systemów związanych z rozliczaniem przychodów w firmach IT,
  • inne.

Nasza pomoc i konsultacje obejmują również informacje z zakresu know-how, doradztwo w ochronie poufności i tajemnicy przedsiębiorstw w branży IT, wsparcie prawne w tematyce ochrony danych osobowych, sporządzaniu dokumentacji itd. Dodatkowo pomagamy w obszarze zagadnień własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz im podobnych.

Zespół ekspertów CGO Legal posiada bogate doświadczenie oraz wiedzę, dzięki której wszelkie wątpliwości w zakresie specyfiki branży IT zostaną wyjaśnione. Doradzamy zarówno klientom, którzy zamawiają, jak również wykonują działania w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Nasze zrozumienie specyfiki działalności firm informatycznych pozwala nam dopasować rozwiązania do indywidualnych potrzeb, a także tworzyć konstrukcje prawne, które w pełni odpowiadać będą ich interesom.

Zachęcamy do kontaktu.