E-recepcja

Prawo nowych technologii

Elektroniczne treści chronione prawem autorskim i ich rozpowszechnianie

Rozwój technologiczny wyprzedza regulacje prawne, które nie zawsze pozwalają na rozstrzygnięcie problemów, pojawiających się w obszarze innowacji i nowych rozwiązań cyfrowej rzeczywistości. Jednymi z fundamentalnych zagadnień dla twórców stają się elektroniczne treści chronione prawem autorskim oraz ich rozpowszechnianie.

Ustawodawca w ramach prawa autorskiego, jednoznacznie przyznaje twórcom wyłączne prawo do korzystania z utworów i rozporządzania nimi, co obejmuje również prawo do otrzymania wynagrodzenia. Bez zgody twórcy lub osoby uprawnionej z tytułu praw autorskich, co do zasady, nie jest dopuszczalne wykonywanie innych czynności dotyczących utworu (także w postaci treści elektronicznych), w tym zwielokrotniania oraz jego rozpowszechniania.

Naruszanie praw autorskich, w tym między innymi elektronicznych treści bez zgody uprawnionych osób, może wiązać się zarówno z odpowiedzialnością cywilną jak również karną. Często ściganie podmiotów dokonujących naruszenia praw autorskich jest nieekonomiczne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie zadbać o to, aby treści objęte prawami autorskimi, zyskały pełną ochronę zarówno w trakcie ich tworzenia, jak również po udostępnieniu ich w ramach działalności przedsiębiorstwa.

W ramach działań związanych z prawami autorskimi dotyczącymi elektronicznych treści, pomagamy:

  • regulować zakres dozwolonego użytku utworów,
  • zadbać o prawa twórców zarówno w aspekcie osobistym, jak również majątkowym,
  • w przeprowadzaniu formalności związanych z udzielaniem licencji,
  • wspieramy przedsiębiorców w odpowiednim regulacji spraw z tytułu praw autorskich do treści wykonanych przez pracownika na rzecz firmy.

W CGO Legal dbamy o to, aby nasi klienci zyskali pewność, że otrzymują kompleksowe wsparcie w ochronie elektronicznych treści pod kątem praw autorskich. Reagujemy na każde nielegalne rozpowszechnianie czy też wykorzystywanie treści naszych klientów, a jednocześnie dbamy o to, aby elektroniczne dane udostępniane przez nich, nie naruszały praw osób trzecich. Zapraszamy do kontaktu każdego, kto potrzebuje profesjonalnej oceny prawnej w zakresie praw autorskich do treści elektronicznych. Eksperci z naszej kancelarii z pewnością pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości. Zachęcamy również do zapoznania się z tematem: Prawa na dobrach niematerialnych.