E-recepcja

Prawo nowych technologii

Podatek dochodowy IP Box w Polsce dla działalności IT

Dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej (IP) wytworzonej, rozwiniętej bądź ulepszonej w rezultacie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) lub nabycia usług B+R od innych podmiotów, zyskują obecnie preferencyjną stawkę opodatkowania. Tzw. IP Box ma zachęcić podatników wyprowadzających innowacje i nowe technologie, jednak jego wdrożenie może budzić pewne wątpliwości wśród przedsiębiorców działających w branży IT.

Obniżona stawka podatku objęte zostają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jak:

  • prawa do wynalazków czy patentów i dotyczące ich prawa ochronne,
  • prawa ochronne na wzory użytkowe,
  • przychody z udzielania licencji

Ważne w zakresie skorzystania z podatku dochodowego IP Box w Polsce jest fakt posiadania powyższych praw, które podlegają ochronie na podstawie odrębnych ustaw czy też ratyfikowanych umów międzynarodowych, w których stroną jest nasz kraj, bądź też umów innego rodzaju, których stroną jest Unia Europejska.

W CGO Legal pomagamy firmom IT w odpowiednim przystosowaniu do zmian, a co za tym idzie uzyskaniu przez nie atrakcyjnej formy rozliczania podatku dochodowego. Z fachowym wsparciem zastosowanie nowych przepisów i skorzystanie z preferencyjnych opcji w zakresie praw własności intelektualnej będzie łatwiejsze i przeprowadzone prawidłowo.

Pomożemy właściwie podsumować dochody z praw własności intelektualnej jak opłaty i należności wynikające z umów licencyjnych, sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, czy też odszkodowań za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Jako eksperci pomożemy wyjaśnić wątpliwości i właściwie ukierunkować działania wszystkim firmom prowadzących działalność IT, które mogą skorzystać z alternatywy jaką oferuje podatek dochodowy IP Box w Polsce.