E-recepcja

Prawo nowych technologii

Podszywanie się pod firmę w Internecie

Obowiązek odpowiedniego oznaczania przedsiębiorstwa uregulowany został w ramach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu swój towar, winien zamieścić na nim informacje na temat firmy, jej adresu oraz innych danych, które umożliwiają jego identyfikację. Każda ujawniona w rejestrach firma, musi również wyróżniać się dostatecznie od innych przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę o podobnym profilu.

Wprowadzanie klientów w błąd poprzez wykorzystywanie wizerunku, znaków towarowych i innych elementów firmowych innego przedsiębiorstwa, jest czynem nieuczciwej konkurencji, a co za tym idzie, jest podstawą do wniesienia roszczeń. Zabronione jest zatem podszywanie się pod innych przedsiębiorców, w tym również  bezprawne wykorzystywanie marki lub znaku handlowego przez innych przedsiębiorców.

Prawo w zakresie niezgodnego z prawem oznaczania przedsiębiorstwa, czyli podszywania się pod firmę przewiduje sankcje cywilne i karne, obowiązek zapłaty odszkodowania i inne, dlatego w imieniu naszych klientów, których interes został zagrożony lub naruszony, żądamy:

  • zaniechania dokonywania niedozwolonych działań,
  • usunięcia wszelkich skutków niedozwolonych działań,
  • złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (w którym znajduje się informacja o niezgodnym z prawem oznaczeniu swojego przedsiębiorstwa przez nieuczciwego przedsiębiorcę),
  • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych (np. profitów, które podszywający się pod firmę przedsiębiorca uzyskał korzystając z renomy marki),
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

W CGO Legal podejmujemy w imieniu naszych klientów wszelkie niezbędne kroki do usunięcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich. Zapewniamy pełną ochronę prawną i procesową przeciw podszywaniu się pod firmę w Internecie. Każdy przedsiębiorca, którego interesy zostały naruszone, w CGO Legal może oczekiwać pełnego wsparcia. Zapraszamy do kontaktu oraz do zapoznania się z tematem: Prawa na dobrach niematerialnych.