E-recepcja

Prawo nowych technologii

Prawa konsumenta w nowych technologiach

Prawa konsumentów to niezwykle ważny aspekt w zakresie działalności związanej z nowymi technologiami. Eksperci z CGO Legal to nieocenione wsparcie w zapewnieniu zgodności prowadzonej przez naszych klientów działalności z wymogami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów. Działając na polu innowacyjnych rozwiązań IT i nowych technologii pomagamy wdrożyć procedury, które będą w pełni dopasowane do wymogów ustawy o prawach konsumenta.

Wśród naszych głównych usług, wymienić należy:

  • doradztwo w zakresie zgodności planowanych działań z prawem konsumenckim,
  • doradztwo w tematyce ochrony praw konsumentów,
  • identyfikację praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • analizę i opiniowanie warunków sprzedaży towarów oraz usług pod kątem zgodności z prawem konsumenckim;
  • fachowe audyty wszelkich procedur wewnętrznych, a także modelu prowadzonej działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa konsumenckiego;
  • opracowywanie oraz opiniowanie regulaminów sprzedaży, wzorów umów i innych dokumentów pod kątem zgodności z prawami konsumentów.

Szczególne uprawnienia konsumentów, które ujęte zostały w ustawie z dnia 30 maja 2015 roku o prawach konsumenta regulują uprawnienia w ramach umów zawieranych na odległość, w tym zakupów internetowych, które stanowią nieodłączny element nowoczesnego biznesu i działań branży IT. Fachowa ocena działań w tym zakresie dokonana przez specjalistów CGO Legal pozwoli spełnić wszelkie wymagania ww. ustawy, a także sprostać oczekiwaniom konsumentów. Pomagamy przedsiębiorcom świadczącym swoje usługi czy oferującym produkty zarówno w kraju jak również za granicą. Każdemu kto pragnie uzyskać więcej informacji na temat prawidłowości przestrzegania praw konsumenta oferujemy wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.