E-recepcja

Prawo nowych technologii

Regulacja BTC i innych kryptowalut jako środków płatniczych

Szybki rozwój oraz specyfika transakcji dokonywanych walutami wirtualnymi, sprawiły, że powstało wiele nowych regulacji oraz wątpliwości w zakresie obrotu tymi innowacyjnymi środkami płatniczymi. Pytania dotyczące opodatkowania, a także  innych aspektów prawnych kryptowalut, stanowią problem dla każdego zainteresowanego przedsiębiorcy. Doświadczeni doradcy z CGO Legal pomogą w rozstrzygnięciu kwestii związanych z walutami wirtualnymi oraz z technologią blockchain.

Płatności dokonywane przy pomocy kryptowalut są coraz chętniej stosowane przez przedsiębiorców, którzy zainteresowani są opłatami dokonywanymi w wirtualnych walutach za swoje towary lub usługi. Transakcje tego rodzaju traktowane są jako umowa barterowa, a każda ze stron ujmowana jest zarówno jako nabywca i sprzedawca. Nowe regulacje obejmują w szczególności różnego rodzaju źródła przychodów, które uzyskiwane są z obrotu kryptowalutami.

Wśród nich można wyróżnić między innymi te związane ze sprzedażą wirtualnych walut na giełdzie czy w kantorach oraz wykorzystywane w transakcjach na wolnym rynku, obejmujące przychód z wymiany walut wirtualnych jako środka płatniczego. Umiejętne ich rozliczanie wymaga wiedzy i doświadczenia.

Będąc ekspertami w tematyce działań związanych z walutami wirtualnymi, w CGO Legal oferujemy pełne spektrum wsparcia w zakresie regulacji związanych z Bitcoin oraz innymi. Pomożemy zarówno w aspektach prawnych, jak również podatkowych, które pozwolą rozliczać się prawidłowo i pewnie poruszać się w nowych, stale zmieniających się przepisach dotyczących wykorzystania kryptowalut różnego rodzaju jako środka płatniczego.