E-recepcja

Krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe

Podwójna amortyzacja nieruchomości

Polskie przepisy podatkowe przewidują kilka wyjątkowych sytuacji, w których podwójna amortyzacja nieruchomości (podwyższona stawka amortyzacji) ma zastosowanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana potocznie ustawą o CIT, pozwala na zwiększenie stawki amortyzacji z wykazu przy wykorzystaniu współczynnika nie większego niż 1,2. Tyczy się to budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych. Przy czym rozumie się tutaj wystawienie ich na permanentne oddziaływanie wody, drgań czy zmian temperatury.

Dalsze przepisy umożliwiają także zwiększenie wspomnianej stawki z zastosowaniem współczynnika nie przekraczającego 1,4. Dotyczy to ściśle określonej kategorii budynków i budowli, które narażone są na działanie niszczących środków chemicznych. Chodzi tutaj o produkcję lub przechowywanie takich substancji lub sąsiedztwo innych budynków, z których środki chemiczne są rozproszone w powietrzu.

Regulacje te mają charakter dość ogólny. Dlatego też pozostawiają one dużą swobodę podatnikom co do sytuacji, w których podwójna amortyzacja nieruchomości może być zastosowana. Dużą dowolność zachowują też jednak organy skarbowe, które same dokonują interpretacji przepisów. Następnie decydują, czy amortyzację danej nieruchomości można podwyższyć, a jeśli tak – to czy o współczynnik maksymalnie 1,2 czy nawet 1,4.

Kancelaria CGO Legal świadczy usługi doradcze z zagadnień związanych z problemem podwójnej amortyzacji nieruchomości. Ponad to wspomaga Klientów w ustaleniu stanu faktycznego, stanu prawnego i kompletowaniu dokumentów niezbędnych dla organów skarbowych w celu przeprowadzenia takiej amortyzacji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokładniejszych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.