E-recepcja

Krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe

Reprezentacja podatników przed sądami administracyjnymi

Postępowania prowadzone przez organy podatkowe nie zawsze kończą się pozytywnym i poprawnym rozstrzygnięciem. Zdarza się, że dochodzi do nadużyć ze strony organów prowadzących postępowanie, co prowadzi do sporów pomiędzy nimi a podatnikami. Spory takie trafiają do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a jeśli któraś ze stron zdecyduje się wnieść skargę kasacyjną – przed Naczelny Sąd Administracyjny. W tej sytuacji pomocna może okazać się reprezentacja podatników przed sądami administracyjnymi przez profesjonalnego pełnomocnika. 

Reprezentacja podatników przed sądami administracyjnymi może być powierzona, co do zasady jedynie adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym. Zastosowanie odpowiednich przepisów prawa podatkowego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi częstokroć nawet dla profesjonalnych pełnomocników, nie specjalizujących się w tego typu sprawach, stanowi trudne zadanie. Warto zaufać więc pełnomocnikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Kancelaria Prawna CGO Legal to zespół doświadczonych prawników, gotowych Państwu pomóc. W ramach naszej usługi sprawdzimy stan faktyczny stanowiący podstawę skarżonej decyzji organu drugiej instancji. Ocenimy zasadność wniesienia skargi. Sporządzimy pismo procesowe do WSA oraz zastąpimy klienta w trakcie rozprawy sądowej. Kancelaria w swojej ofercie ma również reprezentację stron przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat reprezentacji podatników, zapraszamy do kontaktu.