E-recepcja

Prawo podatkowe

Spółki zagraniczne

Przedsiębiorcy najczęściej zakładają spółki zagraniczne po to, aby możliwie najbardziej zminimalizować swoje obciążenia podatkowe. Jest to możliwe w wielu państwach, zwykle na podstawie prawa w nich obowiązującego.

Spółki zagraniczne zakładane dla celów optymalizacji podatkowej określa się mianem „spółek offshore”. Ustawodawstwo wielu państw przewiduje całkowitą rezygnację z opodatkowania przychodów takich spółek. Co więcej, nie wymagają one nawet składania zeznań podatkowych. Inne natomiast, jak Cypr czy Malta, stosują bardzo niskie procentowo stawki opodatkowania.

Zakładanie tego typu spółek przynosi również szereg innych korzyści. Jako przykłady można tutaj podać utajnienie osoby właściciela spółki przez mianowanie akcjonariuszy i dyrektorów, brak limitów importowych i eksportowych czy szerszy dostęp do handlu międzynarodowego.

CGO Legal Counseling specjalizuje się w optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu spółek zagranicznych. Prowadzi doradztwo w tym zakresie jak i oferuje praktyczną pomoc przy zakładaniu takich spółek.

W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy na naszą dedykowaną tej tematyce stronę internetową: spolki.cgolegal.pl oraz do kontaktu z nami.