E-recepcja

Nasz zespół

Anna Özdemir

Specjalista ds. legalizacji pobytu

Absolwentka Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wieloletni pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego.

 

Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz nabywania i potwierdzania obywatelstwa polskiego.

 

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Migracje Międzynarodowe, na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Praw Człowieka – Prawa i Wolności Człowieka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

 

Posługuje się językiem angielskim.