E-recepcja

Nasz zespół

Barbara Guzek

Starszy Prawnik / Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską poświęconą stosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji zadań własnych gminy obroniła w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego.

 

W ramach programu Erasmus zrealizowała rok studiów na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia), zajmując się głównie zagadnieniami prawa europejskiego. Odbyła praktyki studenckie w łódzkich kancelariach adwokackich oraz praktykę absolwencką w kancelarii adwokata Pedro Sabino Gomes w Lizbonie. Jako członek zespołu badawczego współtworzyła międzynarodowy projekt zmierzający do poprawy stanu obowiązującego prawa „Forum dla Wolności i Rozwoju”.

 

Głównym przedmiotem jej zainteresowań są sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, jak również prawa Unii Europejskiej.

 

Biegle włada językiem angielskim.