E-recepcja

Nasz zespół

Bartosz Lewandowski

Aplikant radcowski

Od stycznia 2021 r. aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów wyróżniony za swoją działalność jako wolontariusz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej WPiA UŁ – Klinice Prawa.

 

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie międzynarodowym oraz prawie branży Fin-Tech.

 

Zdobywał doświadczenie w Kancelarii Adwokackiej Pastuszko i Drab świadczącej obsługę procesową ogólnopolskich towarzystw ubezpieczeń.

 

Prywatnie jest także podróżnikiem i piwowarem domowym.

 

Włada językiem angielskim.