Cezary Cichecki

Cezary Cichecki
Cezary Cichecki

Cezary Cichecki

Aplikant radcowski

Od stycznia 2023 roku aplikant przy OIRP w Łodzi.
Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji w Łodzi, gdzie obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Procesowego, zajmując się problematyką dopuszczalności dowodów. Doświadczenia nabywał w łódzkich kancelariach oraz prokuraturze.

Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest prawo gospodarcze oraz prawo spółek handlowych.

Włada językiem angielskim.