Nasz zespół

Damian Popiel

Aplikant radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej we współpracy z Westfalskim Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Pracę magisterską obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego analizując opodatkowanie przedsiębiorcy podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Praktykę odbywał w łódzkich kancelariach radcowskich i podatkowych, a także notarialnych. Działał również jako wolontariusz udzielając darmowych porad prawnych w ramach Fundacji Academia Iuris.

Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Obecnie kończy podyplomowe studia z zakresu prawa niemieckiego na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster (LL.M.) pisząc pracę magisterską nt. zawierania umów w Internecie na gruncie prawa polskiego i niemieckiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, podatkowym oraz handlowym.

Włada językiem angielskim i niemieckim.