E-recepcja

Nasz zespół

Emil Grzelak

Prezes CGO Immigration

Absolwent psychologii i filologii południowosłowiańskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

 

W ramach programu Erasmus odbył praktyki studenckie w Centrum Wsparcia Psychosocjalnego w Sofii. Był również wolontariuszem w Państwowеj Agencji dla Uchodźców przy Radzie Ministrów w Bułgarii.

 

Obecnie zajmuje się polskim prawem imigracyjnym. Doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie zdobył pracując w Oddziale Cudzoziemców w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku starszego inspektora.

 

W CGO odpowiada za dział prawa imigracyjnego. Jest wspólnikiem spółki CGO Immigration Services.

 

Posługuje się językiem angielskim i bułgarskim.