E-recepcja

Nasz zespół

Ewa Ostrowska

prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską o prywatnoprawnym egzekwowaniu prawa konkurencji obroniła w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego.

 

W trakcie studiów odbyła dwie wymiany akademickie. Jako stypendystka programu finansowanego przez rząd szwajcarski spędziła jeden semestr na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), a w ramach programu Erasmus uczyła się na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). Podczas wymian realizowała przedmioty z zakresu prawa europejskiego.

 

Odbyła staż w międzynarodowej kancelarii Baker Mckenzie w zespole prawa konkurencji.

 

Włada językiem angielskim oraz niemieckim na poziomie zaawansowanym. Posiada Certificate in Advanced English wydawany przez University of Cambridge oraz Goethe-Zertifikat C1 wydawany przez Instytut Goethego we Frankfurcie.