Nasz zespół

Lidia Banasiak

Aplikantka Radcowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, czterokrotna stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego analizując zakres umocowania prokurenta w spółkach handlowych.

 

W trakcie studiów działała jako wolontariusz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej WPiA UŁ –Klinice Prawa, udzielając porad prawnych oraz przygotowując projekty pism pod okiem doświadczonych praktyków.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w łódzkich kancelariach radcowskich.

 

Głównym przedmiotem jej zainteresowań są sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego.

 

Włada językiem angielskim.