Nasz zespół

Marcin Nowak

Redaktor / Content Manager

Student logistyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

W naszej Kancelarii zajmuje się obsługą redakcyjną stron internetowych CGO Group.

Specjalizuje się w handlu oraz marketingu internetowym.

Najbardziej interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.

Włada biegle językiem angielskim.