E-recepcja

Nasz zespół

Natalia Jakubowska-Zarzycka

Prezes CGO Immigration

Prawnik, ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego jako słuchaczka specjalizacji: wymiar sprawiedliwości-profil prawno karny. Pracę magisterską obroniła w katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych zajmując się problematyką przemocy wobec kobiet na gruncie prawa międzynarodowego. W toku studiów odbyła praktykę w kancelarii prawniczej Karnowski i Wspólnik.

 

Głównym przedmiotem jej zainteresowania są sprawy z zakresu rejestracji spółek oraz pomoc prawna cudzoziemcom.

 

W CGO nadzoruje obsługę klientów oraz proces rejestracji spółek.