E-recepcja

Nasz zespół

Monika Odrowska-Stasiak

Starszy prawnik / Radca prawny

Radca prawny, doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji Wymiar Sprawiedliwości – profil cywilnoprawny oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji Administracja gospodarcza.

 

W czasie studiów udzielała bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym w ramach Kliniki Prawa działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz uczestniczyła w Street Law – programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Znam swoje prawa”.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w łódzkich kancelariach adwokackich i radcowskich oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Współpracowała również z Wydawnictwem C.H. Beck w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym, prawie handlowym i prawie administracyjnym.

 

Włada językiem angielskim.