E-recepcja

Nasz zespół

Szymon Krawczyk

DORADCA PODATKOWY

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji – podyplomowych studiów prawa podatkowego, finansów i rachunkowości oraz ekonomii.

 

Swoje doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, firmach doradczych oraz biurach rachunkowych świadcząc usługi doradztwa podatkowego, a w szczególności reprezentując klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, dokonując przeglądów podatkowych poszukując optymalizacji podatkowej oraz opiniując stany faktyczne.

 

Prowadzi bloga oraz szkolenia z tematyki prawa podatkowego, prawa cywilnego, w tym gospodarczego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Włada biegle językiem angielskim.