Marketplace – nowe obowiązki w VAT?

Marketplace – nowe obowiązki w VAT?
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

29 października 2020 r. Ministerstwo Finansów zgłosiło projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług mający wejść w życie w dniu 1 lipca 2021 r. Projekt ten przewiduje liczne zmiany w odprowadzaniu podatku VAT w sektorze e-commerce dotyczące m.in. platform elektronicznych. Praca nad wdrożeniem projektem jest wynikiem konieczności implementacji przepisów unijnych dotyczących pakietu VAT e-commerce, na który składają się głównie:

– dyrektywa Rady(UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r.

oraz

– dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r.

Nowy projekt wprowadza szereg zmian, z których największe zainteresowanie budzą te mające wpływ na dalszą działalność interfejsów elektronicznych (np. marketpalceów), które mogą wkrótce spotkać się z szeregiem nowych obowiązków w zakresie raportowania i podlegania obowiązkowi podatkowemu w VAT.

Cel wprowadzanych regulacji

Sprzedaż towarów dla konsumentów UE pochodząca z krajów trzecich, zarówno jeśli chodzi o państwa członkowskie jak i o państwa spoza UE odbywa się w większości za pomocą elektronicznych platform handlowych; interfejsów elektronicznych takich jak chociażby Allegro, Olx itp.

Głównym celem zakładanym przez nowelizację jest uszczelnienie systemu poboru VAT oraz odciążenie przedsiębiorców i administracji skarbowej w związku z rozliczaniem podatku należnego od transakcji dokonywanych za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, a także zwalczanie oszustw związanych z VAT.

Najważniejsze zmiany w stosunku do interfejsów elektronicznych – czy należy się ich obawiać?

Już od 1 lipca 2021 platformy zajmujące się ułatwianiem transakcji elektronicznych mogą spodziewać się szeroko pojętych zmian w zakresie ich funkcjonowania. Najważniejszą z szeregu zmian przewidzianą w wyżej wspomnianym projekcie w stosunku do platform elektronicznych jest objęcie w konkretnie wskazanych przypadkach dostawców interfejsów elektronicznych obowiązkiem poboru i zapłaty VAT od transakcji realizowanych za ich pośrednictwem. Co to w praktyce oznacza? Projekt zmian w ustawie ma wprowadzić fikcję prawną, zgodnie z którą to dostawca platformy (interfejsu elektronicznego), a nie sprzedawca towaru będzie podatnikiem VAT. Do tej pory podatnikiem VAT w kontekście transakcji dokonywanych poprzez platformę byli przedsiębiorcy oferujący sprzedaż towarów za pośrednictwem tzw. marketplace, a więc platform z branży e-commerce, po zmianach wprowadzanych projektem nowelizacji obowiązek ten potencjalnie będzie spoczywał na dostawcach interfejsów elektronicznych będących do tej pory jedynie pośrednikami transakcji. Od 1 lipca 2021 r. natomiast ułatwianie poprzez platformę przeprowadzania transakcji może przyjąć nieco inną formę – platforma będzie mogła być traktowana tak jakby sama nabywała towar, który kolejno sprzedaje klientowi. A zatem wszystkie platformy, na których takowe transakcje będą się odbywały, mogą zostać zobowiązane do poboru oraz opłaty podatku VAT. Taka sytuacja będzie mieć jednak miejsce tylko w określonych przypadkach, to jest w razie:

 • SOTI (sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich) w przesyłkach o rzeczywistej wartości poniżej 150 euro
 • dostawy towarów na terytorium UE dokonywane w formie B2C przez przedsiębiorców niemających siedziby w UE.

Na chwilę obecną z projektu nowelizacji wynika, że wyżej wspomniany obowiązek dla platform będzie dotyczył jedynie towarów, a platformy ułatwiające transakcje dotyczące usług nie będą musiały występować jako poborca oraz podatnik VAT, w tychże przypadkach, może to co prawda jeszcze ulec zmianie biorąc pod uwagę etap legislacyjny na którym znajduje się projekt, jednakże na ten moment platformy ułatwiające transakcje usługami mogą czuć się bezpiecznie.

Co za tym idzie koniecznym będzie wypracowanie odpowiednich procedur mających na celu efektywne zarządzanie poborem oraz raportowaniem vat, szczególnie w kwestii procedury weryfikacji transakcji nakładających na platformy obowiązek podatkowy.

Inną z ważnych zmian wprowadzanych w projekcie jest rozszerzenie oraz modyfikacja procedury szczególnej MOSS  obecnie stosowanej w przypadku usług nadawczych, telekomunikacyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną o: inne usługi na rzecz konsumentów, WSTO, oraz dostawy towarów w UE dokonywane przez platformy elektroniczne ułatwiające owe dostawy  poprzez stworzenie procedury OSS (One Stop Shop).

Kancelaria CGO Legal pomaga platformom e-commerce dostosować działalność do zmian nadchodzących wraz z nowelizacją ustawy o VAT. Doradzamy jak zrestrukturyzować działalność, aby platforma nie była podatnikiem VAT, w kontekście sprzedawanych przez nią produktów. Oferujemy również kompleksowe przygotowanie platformy poprzez wprowadzenie zmian w jej regulaminie, przygotowujemy projekty umów z kontrahentami, opracowujemy procedury AML, dostosowujemy zmiany do wymogów RODO oraz proponujemy zmiany w procedurze księgowej.

Inne regulacje wprowadzane nowelizacją

 • zdefiniowanie pojęć takich jak: wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich(SOTI),
 • ustanowienie jednolitego dla całej UE progu w wysokości 10 000 EUR po przekroczeniu którego opodatkowanie VAT w modelu sprzedażowym B2C staje się kraj siedziby konsumenta (wcześniej rozliczanie VAT w kraju siedziby sprzedawcy);
 • rozszerzenie i modyfikacja procedury MOSS obecnie stosowanej dla usług nadawczych, telekomunikacyjnych i usług świadczonych drogą elektroniczną o:
  • inne usługi na rzecz konsumentów,
  • WSTO,
  • dostawy towarów w państwie UE dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy;
 • nałożenie na platformy elektroniczne świadczące określone usługi na terytorium UE obowiązku prowadzenia oraz udostępniania na żądanie właściwemu organowi podatkowemu informacji na temat transakcji i dokonujących ich podmiotów.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź