Usługi

prawo-podatkoweDział prawa podatkowego

Polskie prawo podatkowe charakteryzuje wysoki poziom skomplikowania i niejednoznaczności, stąd pomoc specjalistów przy planowaniu operacji biznesowych jest niezbędna. Prawnicy ogólnopolskiej kancelarii CGO Legal doradzają Państwu zarówno na płaszczyźnie przepisów prawa cywilnego – spółek handlowych, jak również – prawa podatkowego. Naszym klientom proponujemy optymalne podatkowo procedowanie transakcji (w tym z udziałem rozwiązań międzynarodowych), reprezentujemy przed organami podatkowymi oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym..

Na czele działu prawa podatkowego stoją prawnicy – radca prawny Michał Gawlak.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych usług wchodzących w zakres kompetencji tego działu.

W razie chęci uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@cgolegal.pl lub office@cgolegal.pl bądź pod numerami telefonów: +48 42 665 65 03 lub + 48 22 101 39 93.

Przejdź >

obsluga-korporacjiDział obsługi korporacyjnej

Dział obsługi korporacyjnej to synonim pełnego wsparcia dla przedsiębiorców. Mowa tutaj zarówno o podmiotach krajowych jak i zagranicznych. Do obsługi zaliczają się wszelkie kwestie związane z optymalizacją podatkową, restrukturyzacją przedsiębiorstw, prawem pracy, a także reprezentacją przed organami administracyjnymi.

Na czele działu obsługi korporacyjnej stoją prawnicy, będący jednocześnie wspólnikami w Kancelarii CGO Legal Counseling – adwokat Piotr Owczarek oraz adwokat Jakub Chajdas.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych usług wchodzących w zakres kompetencji tego działu.

W razie chęci uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@cgolegal.pl lub office@cgolegal.pl bądź pod numerami telefonów: +48 42 663 65 03 lub +48 22 101 39 93.

Przejdź >

prawo-imigracyjneDział prawa imigracyjnego

Usługi imigracyjne świadczy Biuro Obsługi Cudzoziemców CGO Legal M. Gawlak i Wspólnicy sp. k. Emil Grzelak s.c. W kompleksowy i profesjonalny sposób zajmujemy się sprawami cudzoziemców przyjeżdżających bądź już przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi świadczone przez nasz zespół w ramach działalności działu to katalog bardzo szeroki, który można podzielić na trzy podstawowe kategorie – sprawy pobytowe, sprawy pracownicze oraz sprawy obywatelskie.

Na czele działu prawa imigracyjnego stoi wspólnik biura – Emil Grzelak.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem wszystkich usług wchodzących w zakres kompetencji tego działu.

W razie chęci uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: immigration@cgolegal.pl lub pod numerem telefonu: +48 42 665 65 03.

Przejdź >

nieruchomosciDział nieruchomości

Dział nieruchomości działający w ramach naszej Kancelarii zajmuje się rozległym aspektami spraw dotyczących nieruchomości. Można tutaj wspomnieć badanie hipoteczne ksiąg wieczystych, analizy kartotek budynków, analizy map ewidencyjnych, ale też ustalanie kwestii dostępu do dróg publicznych czy ochrony zabytków.

Na czele działu nieruchomości stoi prawnik i wspólnik w CGO Legal Counseling – adwokat Jakub Chajdas.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych usług wchodzących w zakres kompetencji tego działu.

W razie chęci uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@cgolegal.pl lub office@cgolegal.pl lub pod numerem telefonu: +48 42 663 65 03.

Przejdź >

procesowyDział procesowy

Dział procesowy funkcjonujący w ramach naszej Kancelarii świadczy kompleksową obsługę prawno-procesową osób fizycznych, przedsiębiorców, organów administracji państwowej i samorządowej we wszelkich aspektach aktywności w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym oraz sądami międzynarodowymi.
W ramach naszej praktyki znajdą Państwo również usługi reprezentacji klientów w postępowaniach polubownych i arbitrażowych.

Na czele działu procesowego stoi radca prawny, starszy współpracownik w Kancelarii CGO Legal – Monika Odrowska-Stasiak.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych usług wchodzących w zakres kompetencji działu.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@cgolegal.pl lub office@cgolegal.pl lub pod numerem telefonu: +48 42 663 65 03.

Przejdź >