Obsługa korporacyjna

Obsługa korporacyjna
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Dla przedsiębiorców bardzo ważna jest możliwość szybkiego reagowania na częste i obszerne zmiany w przepisach prawa. W naszej pracy skupiamy się na monitorowaniu zmian prawa pod kątem ich wpływu na działalności prowadzone przez naszych Klientów. Nadzorujemy, analizujemy i proponujemy rozwiązania, które przynoszą naszym Klientom wymierne korzyści. Sprawdź jak wygląda obsługa prawna spółek w CGO Legal.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek zarówno przedsiębiorcom krajowym, jak i tym działającym na rynkach zagranicznych. Podczas korzystania z naszych usług przedsiębiorca może liczyć na wsparcie prawne na wielu polach prowadzonej działalności gospodarczej. Podejmujemy się spraw m.in. z zakresu prawa:

 • handlowego,
 • cywilnego,
 • pracy,
 • nowych technologii,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracyjnymi.

Obsługa prawna spółek prawa handlowego

Obsługa prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz obsługa prawna spółki akcyjnej obejmuje w szczególności doradztwo prawne w zakresie prawa spółek oraz w zakresie bieżących spraw związanych z ich funkcjonowaniem. Przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników i posiedzeń innych organów spółki, w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, wypłaty dywidendy, zmiany umowy spółki, zgody na dokonanie określonych czynności, asystę lub uczestnictwo – także w charakterze pełnomocnika wspólnika – w zgromadzeniach wspólników i walnych.

W zakres naszej obsługi wchodzi:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów gospodarczych/inwestycyjnych;
 • doradztwo i wsparcie prawne w bieżącym funkcjonowaniem spółki, a w szczególności:
 • sprzedaż udziałów i akcji w spółkach, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, dopłaty, wypłaty dywidendy, dematerializacja akcji spółki akcyjnej, ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych (CRBR), zmiany osobowe w organach spółek, takie jak odwołanie i powołanie członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej, ustanowienie i odwołanie prokury, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, przeznaczenie zysku bądź pokrycie straty, udzielenie absolutorium członkom organów spółek, wsparcie i uczestnictwo (również w charakterze pełnomocnika wspólnika) w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, zmiana umowy spółki.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w związku z obecnymi problemami biznesowymi? Masz wątpliwości prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej? Oferujemy Ci obsługę prawną spółki w Warszawie i Łodzi realizowaną w formie konsultacji osobistych, telefonicznych oraz mailowych.

Wsparcie prawne spółki prawa handlowego

 • Pomożemy w wyborze optymalnej formy prawnej twojego biznesu zarówno z punktu widzenia prawa cywilnego jak i podatków.
 • Przygotujemy dokumenty potrzebne w Twojej działalności takie jak umowy, projekty uchwał, regulaminy.
 • Będziemy informowali Cię, o wszystkich istotnych z punktu widzenia Twojej działalności, zmianach w prawie. 
 • Zapewnimy bieżące doradztwo w zakresie zgodności Twojego modelu biznesowego z aktualnymi przepisami.

Obsługa prawna spółek Łódź i Warszawa

W ramach obsługi prawnej spółek w Warszawie i Łodzi oferujemy nasze profesjonalne wsparcie w zakresie:

 • rejestracji spółek prawa handlowego,
 • przekształcania spółek,
 • likwidacji i ogłoszenia upadłości spółek,
 • przygotowania i opiniowania umów w obrocie międzynarodowym,
 • doradztwa podatkowego,
 • modelowania i optymalizacji działalności IT,
 • reprezentacji w toczących się procesach sądowych (postępowania sądowe, egzekucja, windykacja należności),
 • przygotowywania umów handlowych, w tym tych w obrocie międzynarodowym,
 • obsługi zagadnień z zakresu prawa pracy;
 • legalizacji pobytu i pracy pracowników będących cudzoziemcami,
 • restrukturyzacji spółek,
 • nabywania i zbywania udziałów/akcji,
 • prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw,
 • doradztwa podatkowego,
 • windykacji należności,
 • transakcji przejęcia i łączenia spółek,
 • tworzenia konsorcjów i umów o współpracy,
 • przygotowywania i wdrażania rozwiązań sukcesyjnych,
 • sprzedaży aktywów przedsiębiorstw,
 • sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • likwidacji spółek,
 • prowadzenia dokumentacji spółki;
 • dokonywania zmian składów zarządu, wysokości kapitału zakładowego, firmy spółki etc.,
 • doradztwa w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, obejmującego sprawozdania zarządu, roczne sprawozdania finansowe, uchwały wspólników i inne dokumenty korporacyjne,
 • przygotowywania projektów zawiadomień o posiedzeniach organów spółki,
 • koordynacji posiedzeń organów spółki,
 • reprezentowania wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach,
 • protokołowania posiedzeń i uchwał organów spółki.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej spółek oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie:

Naszym Klientom oferujemy dostosowany do ich potrzeb pakiet usług, obejmujący – poza fachowym wsparciem prawnym – doradztwo podatkowe, również na arenie międzynarodowej. Obsługa prawna spółki obejmuje w szczególności:

– tworzenie spółek, w tym przygotowanie aktów i umów założycielskich, statutów, umów wspólników oraz rejestrację w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

– sporządzanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, regulaminu organizacyjnego spółki, regulaminu pracy i płacy, – obsługę korporacyjną organów spółki,

– obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej spółki,

– sporządzanie opinii prawnych obejmujących analizę zagadnień i regulacji prawnych oraz rekomendacje co do dalszych działań.

Jeżeli masz pytania dotyczące zakresu lub kosztów obsługi prawnej spółki, skontaktuj się z nami.

W ramach pakietów stałej obsługi prawnej spółek naszym klientom zapewniamy cykliczne alerty prawne i podatkowe. Celem alertów jest informowanie klienta o nadchodzących zmianach w prawie, które mogą mieć wpływ na prowadzoną przez niego działalność. Informacje przekazywane są w formie zbiorczych wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną do wskazanych przez klienta osób w przedsiębiorstwie takich jak np. członkowie zarządu, główna księgowa, szefowa/szef działu kadr. W ramach alertów przesyłamy również informacje szkoleniach bądź webinarach dostępnych dla klientów w ramach pakietów obsługi prawnej.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Prawnicy CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w swojej praktyce wielokrotnie doradzali przedsiębiorcom w zakresie zawiązywania struktur holdingowych. Wspieramy nie tylko struktury krajowe, lecz także międzynarodowe oraz restrukturyzacje i transformacje przedsiębiorstw.

Uwzględniamy wszelkie niezbędne aspekty w toku świadczenia obsługi korporacyjnej. Od uzyskania zezwoleń, licencji i zgód administracyjnych po analizę umów z instytucjami finansowymi oraz agencjami udzielającymi dotacji z funduszy unijnych.

Stawiamy na uniwersalność naszych usług. Zapewniamy naszym Klientom fachowe doradztwo prawne oraz pomoc w rozwiązaniu niemal każdego problemu dotyczącego biznesu. Działamy na każdym etapie – począwszy od rejestracji spółki przez rozwój działalności, aż po wsparcie w procesie sprzedaży biznesu bądź też likwidacji i upadłości.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź