E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Przekształcenia spółek

Procedura przekształcenia spółki polega na zmianie jej formy prawnej. Zwykle czyni się to w celu ułatwienia realizacji założeń biznesowych czy warunków ekonomicznych oraz dla możliwie najlepszego dostosowania formy prawnej do prowadzonej działalności. 

Co do zasady przekształceniu podlegają wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego (zarówno osobowe jak i kapitałowe). W momencie rozpoczęcia procedury spółkę taką określa się jest mianem spółki przekształcanej. Natomiast po wpisie do rejestru jest to już spółka przekształcona. Aktualnie, w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, najpopularniejsze są trzy rodzaje przekształceń spółek:

  • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową,
  • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.,
  • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytowo-akcyjną,
  • przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową,
  • przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną,
  • przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.,

Samą procedurę przekształcenia spółek regulują przepisu Kodeksu Spółek Handlowych.

Procedura

Pierwszą konieczną czynnością jest przygotowanie planu przekształcenia (w formie pisemnej dla celów dowodowych) zawierającego m. in. bilans majątku spółki. Później plan ten bada rewident powołany przez sąd rejestrowy.

Konieczne jest także podjęcie uchwały przez zarząd lub wspólników spółki. A następnie złożenie oświadczeń woli przez wspólników co do ich udziału w przyszłej spółce przekształconej.

Trzeci krok to powołanie organów spółki i ich członków. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich wymogów zawiera się umowę spółki albo sporządza jej statut.

Dalej pozostają czynności podobne do rejestracji nowej spółki, a więc uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłoszenie przekształcenia spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ważne, iż zgodnie z zasadą kontynuacji spółka przekształcona przejmuje wszystkie obowiązki i uprawnienia poprzednika (np. zezwolenia, licencje). Zmianie nie ulegają również numeru NIP oraz REGON.

Przekształcenie spółki może nieść ze sobą wiele korzyści. Poza wspomnianym na początku ułatwieniem realizacji celów biznesowych pojawia się szansa np. na optymalizację podatkową czy podejmowanie działań wcześniej niedostępnych (jak chociażby debiut na giełdzie).

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu przekształcenia spółek. Zakres pomocy obejmuje wszystkie czynności od przygotowania planów, zebrania odpowiednich dokumentów po sporządzenie umowy lub statutu i wpis spółki we właściwych rejestrach.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Aby dowiedzieć się więcej o podatkowych aspektach przekształceń firm zapraszamy TUTAJ. Możesz również przygotować się na ekonomiczne realia postpandemiczne i dowiedzieć się więcej o ochronie majątku.

 

pdf2