Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego
Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Rejestracja znaku towarowego to kluczowy krok dla każdego przedsiębiorstwa pragnącego chronić swoją markę i tożsamość. Czy wiesz, co można zarejestrować jako znak towarowy i jakie są kroki do jego rejestracji?

Dowiedz się więcej o tym, jak zarejestrować znak towarowy i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie.

Poniżej znajdziesz kompleksowy przewodnik po procesie rejestracji, wskazując, co może być zarejestrowane, jakie są wymagania i jakie korzyści niesie za sobą posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego w pigułce

Definicja znaku towarowegoOznaczenie identyfikujące towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa, musi posiadać zdolność odróżniającą.
Co można zarejestrowaćSłowa, obrazy, kombinacje słowo-graficzne, dźwięki, kolory.
Kto może zarejestrowaćKażdy: osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje, nawet Skarb Państwa.
Gdzie zarejestrowaćW Polsce – Urząd Patentowy RP; w Unii Europejskiej – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Korzyści z rejestracjiEkskluzywne prawo do używania znaku, ochrona przed naruszeniami, możliwość licencjonowania i sprzedaży.
Proces rejestracjiSkładanie wniosku, badanie przez urząd, publikacja, możliwość sprzeciwów, rejestracja znaku.
Wymagane dokumentyFormularz wniosku, reprezentacje znaku, lista towarów i usług, dowód opłaty.
KosztyZależą od urzędu i liczby klas towarów/usług.
Czas trwania procesuOd kilku miesięcy do roku, w zależności od specyfiki i jurysdykcji.
Ochrona międzynarodowaOchrona ograniczona do terytorium rejestracji. Globalna ochrona wymaga rejestracji w każdym kraju lub przez system WIPO.
Możliwości po rejestracjiZbywanie znaku, udzielanie licencji, amortyzacja jako koszt firmy.

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie pozwalające na identyfikację towarów lub usług danego przedsiębiorstwa. Aby kwalifikować się do rejestracji, znak towarowy musi jednak posiadać tzw. zdolność odróżniającą.

W dużym uproszczeniu, oznacza to, że nie można zastrzec jako znaku towarowego oznaczenia, którego treść oddaje rodzaj towarów lub usług dla których znak jest zastrzeżony. Zakazana jest także rejestracja znaków towarowych tzw. znaków opisowych czyli takich, których treść opisuje jakie towary i/lub usługi oferujesz.

Co można zarejestrować jako znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie. Co konkretnie jednak można zarejestrować jako znak towarowy?

Przykładowo, może być to słowo, obraz, grafika połączona ze słowem, dźwięk czy krótkie nagranie multimedialne. Zdarzają się nawet przypadki zarejestrowania koloru jako znaku towarowego.

Sposób przedstawienia oznaczenia wpływa na to jaki rodzaj znaku zostanie zarejestrowany. Najczęściej jako znaki towarowe, rejestrowane są firmowe logo (jako znaki graficzne lub słowno-graficzne) albo nazwy przedsiębiorstw (jako znaki słowne).

Rejestracja znaku towarowego - wykres
Rejestracja znaku towarowego

Jak przeprowadza się rejestrację znaków towarowych? Kto decyduje o udzieleniu prawa ochronnego?

Zastrzeżenie znaku towarowego wymaga złożenia wniosku do odpowiedniego urzędu. W Polsce takim urzędem jest Urząd Patentowy RP (UPRP). Rejestracja znaku w UPRP (Urząd Patentowy RP) przyznaje prawną ochronę na terenie Polski.

Możliwe jest także zarejestrowanie znaku na terenie Unii Europejskiej. Wówczas, wniosek należy złożyć do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Prawo ochronne udzielane jest wtedy na obszarze całej UE.

Chcesz zarejestrować znak towarowy?

Świetnie trafiłeś. Nasi specjaliści pomogą Ci w uzyskaniu skutecznej ochrony prawnej dla oznaczeń, którymi się posługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i uzyskaj od nas darmową wycenę.

Kto może zarejestrować znak towarowy?

Każdy. Prawo nie stawia ograniczeń w tym zakresie – znak może zarejestrować zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, a nawet Skarb Państwa. Nie trzeba prowadzić firmy (działalności gospodarczej), aby zarejestrować znak. Rejestracji znaku towarowego może dokonać również np. fundacja czy stowarzyszenie.

Nie ma znaczenia kraj pochodzenia wnioskodawcy – rejestracji znaku towarowego może dokonać również osoba lub podmiot spoza UE.

Najczęściej znaki towarowe rejestrują przedsiębiorcy (zarówno osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego). Dlaczego?

Co daje rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego daje wymierne korzyści. Jakie?

Przede wszystkim monopol na używanie danego oznaczenia w obrocie handlowym. Posiadając zarejestrowany znak towarowy możesz zakazać innym stosowania identycznego lub podobnego oznaczenia. Masz więc prawne środki, aby wymusić na innych np. zmianę firmy, logo czy nazwy handlowej. Zgłoszenie znaku towarowego ułatwia więc walkę z osobami, które chciałyby żerować na Twojej marce. Dodatkowo, zgłoszenie słownego znaku towarowego może Ci pomóc w uzyskaniu wyłączności do korzystania z domeny internetowej o tej samej treści co treść znaku słownego.

Znak towarowy, jak każde prawo majątkowe, jest zbywalne. Jeśli Twoja marka osiągnie naprawdę wysoką renomę, możesz sprzedać znak i zwyczajnie na tym zarobić.

Rejestracja znaku towarowego - zestawienie
Rejestracja znaku towarowego

Na znak towarowy można także udzielić licencji – właściciel znaku pobiera wówczas opłaty licencyjne. Warto podkreślić, że licencja może służyć optymalizacji podatkowej. Przykładowo, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zarejestrować na siebie znak towarowy, a następnie udzielić spółce licencji na jego korzystanie. Wspólnicy pobierają wówczas opłaty z tytułu takiej licencji. W ten sposób, wspólnik częściowo unika podwójnego opodatkowania zysku ze spółki.

Zarejestrowany znak towarowy podlega także amortyzacji. Zastrzeżenie znaku towarowego może więc stanowić koszt dla firmy, pomniejszający należny do zapłaty podatek dochodowy.

Rejestracja znaku towarowego

Jak możemy Ci pomóc? Bezproblemowa rejestracja znaków towarowych

Nasza pomoc polega w pierwszej kolejności na ocenie czy Twoje oznaczenie można w ogóle zarejestrować jako znak towarowy. Najpierw więc sprawdzamy, czy spełnione są warunki formalne do zgłoszenia np. Twojego logo jako znaku towarowego do odpowiedniego urzędu.

Następnie, weryfikujemy czy nie występuje kolizja Twojego znaku ze znakami wcześniejszymi – czyli czy zgłoszenie Twojego znaku nie będzie naruszać praw innych osób (sprawdzamy np. czy ktoś inny nie zarejestrował już znaku identycznego lub podobnego do Twojego). Ten etap nazywamy badaniem zdolności rejestracyjnej znaku.

W zależności od efektów naszej analizy, przedstawiamy ocenę co do możliwości rejestracji Twojego znaku, wraz ewentualną rekomendacją w zakresie jego zmiany.

W dalszej kolejności, przygotowujemy dokumentację do zgłoszenia znaku do wybranego przez Ciebie urzędu oraz reprezentujemy Cię w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na skutek złożenia wniosku.

Po wydaniu decyzji o rejestracji znaku, przekazujemy Ci świadectwo jego rejestracji.

Rozważasz rejestrację znaku towarowego ale nie wiesz od czego zacząć?

Świetnie trafiłeś. Nasi specjaliści pomogą Ci w uzyskaniu skutecznej ochrony prawnej dla oznaczeń, którymi się posługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i uzyskaj od nas darmową wycenę.

Co otrzymasz w ramach naszej usługi rejestracji znaków towarowych?

Korzystając z naszej pomocy otrzymasz zatem:

 • Raport dot. zdolności rejestrowej znaku;
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji znaku towarowego w wybranym przez Ciebie urzędzie;
 • Naszą reprezentację przed wybranym przez Ciebie urzędem – złożymy w Twoim imieniu wniosek o rejestrację znaku towarowego;
 • Po rejestracji znaku, otrzymujesz oficjalne świadectwo jego rejestracji.
Rejestracja znaku towarowego - rozliczenie
Rejestracja znaku towarowego

Często zadawane pytania dotyczące rejestracji znaku towarowego

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy to każde oznaczenie służące do identyfikacji towarów lub usług przedsiębiorstwa, które posiada zdolność odróżniającą.

Jakie oznaczenia można zarejestrować jako znak towarowy?

Można zarejestrować słowa, obrazy, kombinacje słowo-graficzne, dźwięki, a nawet kolory.

Czy każdy może zarejestrować znak towarowy?

Tak, rejestracji może dokonać każdy, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Gdzie można zarejestrować znak towarowy?

W Polsce, wniosek rejestracyjny składa się do Urzędu Patentowego RP, a na poziomie Unii Europejskiej – do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Jakie są korzyści z rejestracji znaku towarowego?

Rejestracja daje monopol na używanie znaku w obrocie gospodarczym i umożliwia obronę marki przed naruszeniami.

Czy znak towarowy można sprzedać lub licencjonować?

Tak, zarejestrowany znak towarowy można sprzedawać lub udzielać na niego licencji.

Co to jest zdolność odróżniająca znaku towarowego?

Zdolność odróżniająca umożliwia konsumentom rozpoznanie produktów lub usług jednego przedsiębiorstwa od innych.

Czy można zarejestrować nazwę domeny jako znak towarowy?

Tak, jeśli nazwa domeny spełnia wymogi zdolności odróżniającej.

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego?

Koszty mogą się różnić w zależności od urzędu i rodzaju znaku, a także od liczby klas towarów i usług, dla których rejestracja jest dokonywana.

Jak długo trwa proces rejestracji znaku towarowego?

Proces może trwać od kilku miesięcy do nawet roku, w zależności od specyfiki przypadku i jurysdykcji.

Czy mogę zarejestrować znak, który jest podobny do innego już zarejestrowanego znaku?

Znaki podobne mogą być odrzucone, jeżeli mogą wprowadzić konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów lub usług.

Co się dzieje, jeśli ktoś używa mojego znaku bez pozwolenia?

Jako właściciel zarejestrowanego znaku towarowego masz prawo do wystąpienia na drogę prawną w celu zatrzymania naruszeń.

Czy rejestracja znaku towarowego jest obowiązkowa?

Rejestracja znaku towarowego nie jest obowiązkowa, ale zapewnia lepszą ochronę prawną marki.

Jakie są ograniczenia przy rejestracji znaków towarowych?

Nie można rejestrować znaków, które są opisowe, mylące, naruszają prawa publiczne lub są identyczne z wcześniej zarejestrowanymi znakami.

Czy mogę zarejestrować znak towarowy osobiście czy potrzebuję prawnika?

Rejestracji można dokonać osobiście, ale korzystanie z usług prawnika jest zalecane dla uniknięcia błędów proceduralnych i prawnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji znaku towarowego?

Wymagane dokumenty zwykle obejmują formularz wniosku, reprezentacje graficzne znaku, listę towarów i usług, dla których znak ma być zarejestrowany, oraz dowód opłaty rejestracyjnej.

Jakie są konsekwencje prawne niewłaściwej rejestracji znaku towarowego?

Niewłaściwa rejestracja znaku towarowego może prowadzić do odrzucenia wniosku, utraty opłaty rejestracyjnej, a w przypadku naruszeń – do postępowań prawnych przeciwko właścicielowi znaku.

Jak mogę sprawdzić, czy mój znak towarowy nie narusza praw innych?

Przed złożeniem wniosku warto przeprowadzić badanie zdolności rejestracyjnej, które sprawdza, czy podobne lub identyczne znaki już istnieją.

Jakie są etapy procesu rejestracji znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego obejmuje złożenie wniosku, badanie formalne i merytoryczne przez urząd, publikację wniosku do ewentualnych sprzeciwów, oraz ostatecznie rejestrację znaku.

Czy znak towarowy jest chroniony na całym świecie po zarejestrowaniu?

Nie, rejestracja znaku towarowego w danym kraju lub regionie (np. UE) zapewnia ochronę tylko na tym terytorium. Dla ochrony globalnej należy zarejestrować znak w każdym kraju oddzielnie lub skorzystać z systemu Madryckiego administrowanego przez WIPO (Światową Organizację Własności Intelektualnej).

Wyróżniony ekspert

Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź