Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego
Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Rejestracja znaku towarowego to kluczowy krok dla każdego przedsiębiorstwa pragnącego chronić swoją markę i tożsamość. Czy wiesz, co można zarejestrować jako znak towarowy i jakie są kroki do jego rejestracji?

Dowiedz się więcej o tym, jak zarejestrować znak towarowy i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie.

Poniżej znajdziesz kompleksowy przewodnik po procesie rejestracji, wskazując, co może być zarejestrowane, jakie są wymagania i jakie korzyści niesie za sobą posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego.

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie pozwalające na identyfikację towarów lub usług danego przedsiębiorstwa. Aby kwalifikować się do rejestracji, znak towarowy musi jednak posiadać tzw. zdolność odróżniającą.

W dużym uproszczeniu, oznacza to, że nie można zastrzec jako znaku towarowego oznaczenia, którego treść oddaje rodzaj towarów lub usług dla których znak jest zastrzeżony. Zakazana jest także rejestracja znaków towarowych tzw. znaków opisowych czyli takich, których treść opisuje jakie towary i/lub usługi oferujesz.

Co można zarejestrować jako znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie. Co konkretnie jednak można zarejestrować jako znak towarowy?

Przykładowo, może być to słowo, obraz, grafika połączona ze słowem, dźwięk czy krótkie nagranie multimedialne. Zdarzają się nawet przypadki zarejestrowania koloru jako znaku towarowego.

Sposób przedstawienia oznaczenia wpływa na to jaki rodzaj znaku zostanie zarejestrowany. Najczęściej jako znaki towarowe, rejestrowane są firmowe logo (jako znaki graficzne lub słowno-graficzne) albo nazwy przedsiębiorstw (jako znaki słowne).

Rejestracja znaku towarowego - wykres

Jak przeprowadza się rejestrację znaków towarowych? Kto decyduje o udzieleniu prawa ochronnego?

Zastrzeżenie znaku towarowego wymaga złożenia wniosku do odpowiedniego urzędu. W Polsce takim urzędem jest Urząd Patentowy RP (UPRP). Rejestracja znaku w UPRP (Urząd Patentowy RP) przyznaje prawną ochronę na terenie Polski.

Możliwe jest także zarejestrowanie znaku na terenie Unii Europejskiej. Wówczas, wniosek należy złożyć do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Prawo ochronne udzielane jest wtedy na obszarze całej UE.

Chcesz zarejestrować znak towarowy?

Świetnie trafiłeś. Nasi specjaliści pomogą Ci w uzyskaniu skutecznej ochrony prawnej dla oznaczeń, którymi się posługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i uzyskaj od nas darmową wycenę.

Kto może zarejestrować znak towarowy?

Każdy. Prawo nie stawia ograniczeń w tym zakresie – znak może zarejestrować zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, a nawet Skarb Państwa. Nie trzeba prowadzić firmy (działalności gospodarczej), aby zarejestrować znak. Rejestracji znaku towarowego może dokonać również np. fundacja czy stowarzyszenie.

Nie ma znaczenia kraj pochodzenia wnioskodawcy – rejestracji znaku towarowego może dokonać również osoba lub podmiot spoza UE.

Najczęściej znaki towarowe rejestrują przedsiębiorcy (zarówno osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego). Dlaczego?

Co daje rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego daje wymierne korzyści. Jakie?

Przede wszystkim monopol na używanie danego oznaczenia w obrocie handlowym. Posiadając zarejestrowany znak towarowy możesz zakazać innym stosowania identycznego lub podobnego oznaczenia. Masz więc prawne środki, aby wymusić na innych np. zmianę firmy, logo czy nazwy handlowej. Zgłoszenie znaku towarowego ułatwia więc walkę z osobami, które chciałyby żerować na Twojej marce. Dodatkowo, zgłoszenie słownego znaku towarowego może Ci pomóc w uzyskaniu wyłączności do korzystania z domeny internetowej o tej samej treści co treść znaku słownego.

Znak towarowy, jak każde prawo majątkowe, jest zbywalne. Jeśli Twoja marka osiągnie naprawdę wysoką renomę, możesz sprzedać znak i zwyczajnie na tym zarobić.

Rejestracja znaku towarowego - zestawienie

Na znak towarowy można także udzielić licencji – właściciel znaku pobiera wówczas opłaty licencyjne. Warto podkreślić, że licencja może służyć optymalizacji podatkowej. Przykładowo, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zarejestrować na siebie znak towarowy, a następnie udzielić spółce licencji na jego korzystanie. Wspólnicy pobierają wówczas opłaty z tytułu takiej licencji. W ten sposób, wspólnik częściowo unika podwójnego opodatkowania zysku ze spółki.

Zarejestrowany znak towarowy podlega także amortyzacji. Zastrzeżenie znaku towarowego może więc stanowić koszt dla firmy, pomniejszający należny do zapłaty podatek dochodowy.

Jak możemy Ci pomóc? Bezproblemowa rejestracja znaków towarowych

Nasza pomoc polega w pierwszej kolejności na ocenie czy Twoje oznaczenie można w ogóle zarejestrować jako znak towarowy. Najpierw więc sprawdzamy, czy spełnione są warunki formalne do zgłoszenia np. Twojego logo jako znaku towarowego do odpowiedniego urzędu. Następnie, weryfikujemy czy nie występuje kolizja Twojego znaku ze znakami wcześniejszymi – czyli czy zgłoszenie Twojego znaku nie będzie naruszać praw innych osób (sprawdzamy np. czy ktoś inny nie zarejestrował już znaku identycznego lub podobnego do Twojego). Ten etap nazywamy badaniem zdolności rejestracyjnej znaku.

W zależności od efektów naszej analizy, przedstawiamy ocenę co do możliwości rejestracji Twojego znaku, wraz ewentualną rekomendacją w zakresie jego zmiany.

W dalszej kolejności, przygotowujemy dokumentację do zgłoszenia znaku do wybranego przez Ciebie urzędu oraz reprezentujemy Cię w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na skutek złożenia wniosku.

Po wydaniu decyzji o rejestracji znaku, przekazujemy Ci świadectwo jego rejestracji.

Rozważasz rejestrację znaku towarowego ale nie wiesz od czego zacząć?

Świetnie trafiłeś. Nasi specjaliści pomogą Ci w uzyskaniu skutecznej ochrony prawnej dla oznaczeń, którymi się posługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i uzyskaj od nas darmową wycenę.

Co otrzymasz w ramach naszej usługi rejestracji znaków towarowych?

Korzystając z naszej pomocy otrzymasz zatem:

 • Raport dot. zdolności rejestrowej znaku;
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji znaku towarowego w wybranym przez Ciebie urzędzie;
 • Naszą reprezentację przed wybranym przez Ciebie urzędem – złożymy w Twoim imieniu wniosek o rejestrację znaku towarowego;
 • Po rejestracji znaku, otrzymujesz oficjalne świadectwo jego rejestracji.
Rejestracja znaku towarowego - rozliczenie

Często zadawane pytania dotyczące rejestracji znaku towarowego

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie pozwalające na identyfikację towarów lub usług danego przedsiębiorstwa. Aby kwalifikować się do rejestracji, znak towarowy musi jednak posiadać tzw. zdolność odróżniającą. W dużym uproszczeniu, oznacza to, że nie można zastrzec jako znaku towarowego oznaczenia, którego treść oddaje rodzaj towarów lub usług dla których znak jest zastrzeżony.

Co można zarejestrować jako znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie. Przykładowo, może być to słowo, obraz, grafika połączona ze słowem, dźwięk czy krótkie nagranie multimedialne. Zdarzają się nawet przypadki zarejestrowania koloru jako znaku towarowego. Sposób przedstawienia oznaczenia wpływa na to jaki rodzaj znaku zostanie zarejestrowany. Najczęściej jako znaki towarowe, rejestrowane są firmowe logo (jako znaki graficzne lub słowno-graficzne) albo nazwy przedsiębiorstw (jako znaki słowne).

Ile trwa zastrzeżenie znaku towarowego?

Procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce trwa około 7-9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o rejestrację.

Wyróżniony ekspert

Piotr Stelmachowski

Piotr Stelmachowski

Starszy prawnik / Radca prawny

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź