Obsługa prawna e-commerce

Obsługa prawna e-commerce
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Obsługa prawna e-commerce stała się niezbędną częścią prowadzenia sklepu internetowego. Odpowiednie zrozumienie i stosowanie obowiązujących przepisów prawnych, a także efektywne zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa, wymaga wsparcia doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.

Przedstawiamy zakres usług prawnych, które oferuje Kancelaria CGO Legal w obszarze e-commerce:

 • Przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych – tworzenie regulaminów dopasowanych do specyfiki działalności e-commerce, zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami i ochronę zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumentów.
 • Sporządzanie polityki prywatności – tworzenie dokumentów określających zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym, zgodnie z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 • Opracowywanie polityki plików cookies – przygotowywanie dokumentów regulujących używanie plików cookies na stronie sklepu, zgodnie z wymogami prawa.
 • Audyt prawny sklepów internetowych – przeprowadzanie kompleksowej analizy prawnej działalności e-commerce, w tym ocena zgodności z obowiązującymi przepisami oraz identyfikacja potencjalnych ryzyk.
 • Doradztwo w zakresie reklamy internetowej – wsparcie prawne w projektowaniu i wdrażaniu kampanii reklamowych, z uwzględnieniem ograniczeń prawnych dotyczących reklamy w internecie.
 • Ochrona praw autorskich – pomoc w zabezpieczaniu praw do treści publikowanych w sklepie internetowym, w tym opisów produktów, zdjęć oraz innych materiałów graficznych.
 • Negocjacje i sporządzanie umów handlowych – wsparcie w przygotowaniu umów handlowych, w tym umów B2B, umów dropshippingowych oraz innych dokumentów niezbędnych w prowadzeniu e-commerce.
Kancelaria prawna e-commerce
 • Obsługa prawna konsumentów – doradztwo w zakresie praw konsumentów, w tym w kwestiach związanych z odstąpieniem od umowy czy reklamacjami.
 • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych – wsparcie w implementacji i utrzymaniu zgodności z RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • Reprezentacja przed organami regulacyjnymi – wsparcie w kontaktach z organami regulacyjnymi, w tym Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w przypadku kontroli lub postępowań.
 • Doradztwo w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji – pomoc w identyfikacji i przeciwdziałaniu praktykom naruszającym zasady uczciwej konkurencji.
 • Wsparcie w ekspansji na rynki zagraniczne – doradztwo prawne dla podmiotów planujących rozszerzenie działalności e-commerce na rynki międzynarodowe.
 • Przygotowywanie dokumentacji dla platform ecommerce – tworzenie specjalistycznej dokumentacji prawnej dla platform handlowych, systemów IT i aplikacji SaaS.
 • Optymalizacja procesów związanych z e-commerce – doradztwo w zakresie efektywnego projektowania procesów sprzedażowych i logistycznych w sklepach internetowych.
Prawnik e-commerce
 • Zarządzanie ryzykiem prawnym – identyfikacja i zarządzanie ryzykiem prawnym związanym z działalnością e-commerce.
 • Szkolenia i edukacja pracowników – organizacja szkoleń z zakresu obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk prawnych dla zespołu sklepu internetowego.
 • Monitoring zmian legislacyjnych – bieżące informowanie o zmianach w przepisach mających wpływ na działalność e-commerce.
 • Analiza i optymalizacja umów z dostawcami – wsparcie w negocjacjach i optymalizacji warunków współpracy z dostawcami towarów i usług.
 • Ochrona przed naruszeniem prawa konkurencji – doradztwo w zakresie ochrony przed naruszeniami prawa konkurencji przez konkurentów.
 • Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów – reprezentacja sklepu internetowego w sporach prawnych, w tym w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
Kancelaria e-commerce

Kompleksowa obsługa prawna e-commerce

Kancelaria CGO Legal, specjalizująca się w obsłudze prawnej e-commerce, oferuje pełen zakres usług prawnych niezbędnych do skutecznego prowadzenia i rozwijania sklepu internetowego. Dzięki wsparciu doświadczonych prawników, właściciele sklepów internetowych mogą skupić się na rozwoju swojego biznesu, mając pewność, że wszystkie aspekty prawne są odpowiednio zabezpieczone.

 • Wsparcie w tworzeniu treści zgodnych z prawem – pomoc w formułowaniu treści marketingowych, opisów produktów i innych materiałów publikowanych w sklepie internetowym w sposób zgodny z prawem, unikając naruszeń praw autorskich i nieuczciwej konkurencji.
 • Zarządzanie prawami własności intelektualnej – doradztwo w zakresie zarządzania i ochrony praw własności intelektualnej, w tym znaków towarowych i patentów, które są kluczowe dla różnicowania oferty sklepu internetowego.
 • Pomoc w realizacji obowiązków wynikających z RODO – opracowanie i wdrożenie procedur związanych z ochroną danych osobowych, a także reprezentacja przed organami nadzorczymi w sprawach dotyczących przetwarzania danych.
 • Optymalizacja umów o świadczenie usług internetowych – wsparcie w negocjowaniu i opiniowaniu umów dotyczących dostarczania infrastruktury IT, hostingów, chmury obliczeniowej oraz innych technologii wspierających działalność e-commerce.
Prawo e-commerce
 • Pomoc w ochronie konsumentów online – doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie konsumentów, w tym w kwestiach związanych z prawem do odstąpienia od umowy, gwarancjami i rękojmią.
 • Zarządzanie kryzysowe w e-commerce – pomoc prawna w sytuacjach kryzysowych, w tym w przypadku ataków cybernetycznych, wycieku danych osobowych lub naruszeń bezpieczeństwa.
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów IT – wsparcie w przygotowaniu i analizie umów związanych z rozwojem oprogramowania, zakupem licencji i innymi aspektami IT niezbędnymi dla funkcjonowania sklepu internetowego.
 • Doradztwo w zakresie praw konsumentów – pomoc w interpretacji i stosowaniu przepisów dotyczących praw konsumentów, w celu zapewnienia zgodności oferty sklepu z wymogami prawnymi.
 • Zapewnienie zgodności z prawem konkurencji – analiza i doradztwo w zakresie unikania praktyk naruszających prawo konkurencji, takich jak zmowy cenowe czy nadużywanie pozycji dominującej.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowych – pełnienie roli pełnomocnika w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym UOKiK, oraz w postępowaniach sądowych związanych z działalnością e-commerce.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź