Procesy sądowe

Procesy sądowe
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Każdy problem naszego Klienta staramy się rozwiązać w najszybszy i najskuteczniejszy dla niego sposób. Dlatego też, zanim dojdzie do wszczęcia procesu sądowego, dążymy do zakończenia sporu na etapie przedsądowym, co pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, lecz także pieniądze. Dokonujemy tego w drodze mediacji, negocjacji i postępowania polubownego, o ile jest to rozwiązanie korzystne dla Klienta.

Jeśli jednak dojdzie do procesu sądowego, reprezentujemy, przygotowujemy oraz wspieramy naszych Klientów we wszystkich aspektach związanych z postępowaniem. Swoje usługi kierujemy do:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorców;
 • organów administracji państwowej oraz samorządowej;
 • spółek prawa handlowego.

Reprezentujemy Klientów w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, pracy, administracyjnego oraz własności intelektualnej. Typowe spory sądowe dotyczą m.in. niezapłaconej faktury, odzyskania należności, uzyskania odszkodowania albo zadośćuczynienia. W ramach obsługi procesów sądowych:

 • kierujemy do dłużników wezwania do zapłaty, negocjujemy warunki spłaty zadłużenia;
 • sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz inne pisma w toku postępowania;
 • nadzorujemy prawidłowość realizacji procesu egzekucji ze składników majątkowych osób zadłużonych;
 • wspomagamy działania komornicze zmierzające do pełnego zaspokojenia wierzyciela;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach ze skarg na czynności komorników.

Ze względu na wartość przedmiotu spraw prowadzonych w ramach kancelarii mamy wykupiony rozszerzony pakiet ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto zajmujemy się także sprawami i sporami sądowymi o charakterze transgranicznym. Współpraca z zaprzyjaźnionymi kancelariami zagranicznymi zapewnia naszym Klientom szybką i profesjonalną pomoc prawną w systemach prawnych innych państw. Na arenie międzynarodowej są to najczęściej sprawy związane z:

 • dochodzeniem należności za granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Europejskim Nakazem Zapłaty (ENZ);
 • uznawaniem wyroków sądów zagranicznych;
 • aktami wydanymi przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (np. wyroki, postanowienia, ugody).

Członkowie zespołu naszej kancelarii z biurami w Łodzi i Warszawie posiadają stosowne uprawnienia do reprezentowania interesów Klientów przed sądami wszystkich instancji: powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami i trybunałami międzynarodowymi. 

Swoje wsparcie oferujemy również w postępowaniach polubownych i arbitrażowych. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporze sądowym, zgłoś się do nas.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź