Odzyskiwanie pozaodsetkowych kosztów kredytu hipotecznego

Odzyskiwanie pozaodsetkowych kosztów kredytu hipotecznego
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Co to są pozaodsetkowe koszty kredytu hipotecznego?

Niewielu kredytobiorców hipotecznych wie, że z uwagi na przedterminową spłatę kredytu, bądź jego znaczącą nadpłatę, może starać się o zwrot kosztów kredytu (innych niż odsetki). Tzw. pozaodsetkowe koszty kredytu hipotecznego naliczane są proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu kredytowania.

Taki ruch daje nie tylko oczywiste korzyści związane z uwolnieniem się od kredytu bądź skróceniem jego okresu (istotne zwłaszcza w kontekście rosnących stóp procentowych NBP). Przede wszystkim rodzi on po stronie kredytobiorcy roszczenie względem banku. Pomimo korzystnych dla kredytobiorców publikacji UOKiK, a także wyraźnych analogii do tzw. małego TSUE (wyrok C-383/18, przesądzający opisywany problem na korzyść kredytobiorców – jednak jedynie w kontekście kredytów konsumenckich) banki konsekwentnie odmawiają płatności.

Czy oznacza to, że odzyskanie pozaodsetkowych kosztów kredytu hipotecznego jest niemożliwe?

Absolutnie nie. Przede wszystkim należy podjąć rozmowy z bankiem. Jeżeli zaś konkretna i rzetelna argumentacja okaże się niewystarczająca, niezbędne będzie wdanie się w spór sądowy. Szanse powodzenia są naprawdę wysokie.

Pozaodsetkowe koszty kredytu hipotecznego – czy każdy może żądać ich zwrotu?

Roszczenie o proporcjonalny zwrot części kosztów kredytu (innych niż odsetki), nie dotyczy każdego kredytobiorcy. Najpewniej po części ułatwia to bankom negatywną argumentację – łatwiejszą względem mniej licznego przeciwnika. Mogą o nie walczyć tylko konsumenci. Tym samym roszczenie o pozaodsetkowe koszty kredytu hipotecznego nie dotyczy kredytobiorców – przedsiębiorców.

Dodatkowo umowy kredytów muszą być stosunkowo „młode” tj. podpisane po 22 lipca 2017 roku.

Ostatnim ograniczeniem jest skutek nadpłaty. Świadczenie przysługuje tylko wtedy jeśli nadpłata skróciła umowny okres kredytowania.

Ile można odzyskać od banku?

Pozaodsetkowe koszty kredytu hipotecznego, których zwrotu kredytobiorca może domagać się od banku, wynieść mogą od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dla umów na poziomie 300.000 – 400.000 PLN suma prowizji kredytowej, ubezpieczenia, czy nawet wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych stanowi nierzadko kwotę około 20.000,00 zł.

Dla zobrazowania ile mogą wynieść pozaodsetkowe koszty kredytu hipotecznego najlepiej posłużyć się przykładem:

Przyjmując, że kredyt był zawarty w roku 2017 na 25 lat i spłacony w roku 2022, kredytobiorca wykorzystał jedynie 1/5 okresu kredytowania, a 4/5 tego okresu zostało niewykorzystane. W konsekwencji bank winien zwrócić kredytobiorcy kwotę 16.000,00 zł stanowiącą 4/5 poniesionych kosztów pozaodsetkowych.

Przy nadpłatach mechanizm będzie identyczny. Koniecznym będzie ustalenie o ile % umowny okres kredytowania uległ skróceniu i ten właśnie % z sumy wszystkich kosztów pozaodsetkowych będzie można odzyskać.

Jak odzyskać pozaodsetkowe koszty kredytu z pomocą naszej Kancelarii?

W pierwszej kolejności przeanalizujemy Twoją umowę kredytową i historię jego spłaty. Następnie, korzystając z tych analiz, obliczymy ile wynoszą pozaodsetkowe koszty kredytu hipotecznego, których zwrotu możesz domagać się od banku.

Kolejnym krokiem jest zredagowanie formalnego przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeżeli pomimo wezwania bank jej odmówi, przygotujemy pozew i będziemy reprezentować Cię w toku postępowania przed sądem.

Możemy wesprzeć Cię także na etapie poprzedzającym nadpłatę kredytu. Przeanalizujemy Twoją umowę, przeprowadzimy przez procedurę nadpłaty po czym wskażemy najkorzystniejszy sposób zaliczenia płatności.

Co otrzymasz w ramach naszej usługi?

Pomożemy odzyskać należne Ci pozaodsetkowe koszty kredytu hipotecznego. Korzystając z naszej pomocy otrzymasz:

 • Raport z analizy umowy i historii spłaty kredytu
 • Szczegółowe wyliczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu hipotecznego, które bank powinien Ci zwrócić
 • Sporządzenie profesjonalnego wezwania do zapłaty
 • Opracowanie pozwu zawierającego rzeczową argumentację przemawiającą za zwrotem pozaodsetkowych kosztów kredytu hipotecznego, z powołaniem się na najnowsze krajowe i unijne orzecznictwo sądowe
 • Reprezentacja przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego)
 • Kompleksowe wsparcie na całym etapie procedury

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej usługi? Skontaktuj się z nami już dziś!

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź