Mariusz Plichta

Mariusz Plichta
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Wspólnik Kancelarii CGO Recovery Plichta i Wspólnicy sp. k. Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Śląskiego. Pracę magisterską obronił w Katedrze Kryminalistyki, zgłębiając tematykę alternatywnych metod rozpoznawczo-wykrywczych.

Już w trakcie studiów dziennych rozpoczął praktykę, a następnie pracę w jednej z większych śląskich kancelarii prawnych. Aplikację radcowską odbywał pod patronatem założyciela tej kancelarii – Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Katowicach. W 2016 roku ukończył aplikację radcowską, a swoją wiedzę i umiejętności potwierdził złożeniem z pozytywnym wynikiem państwowego egzaminu radcowskiego.

Od połowy 2016 roku działał samodzielnie w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego. Przed zmianą miejsca zamieszkania, łączył własną praktykę ze współpracą z jedną z szybciej rozwijających się śląskich kancelarii o aspiracjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Od początku 2018 roku pozostaje stale związany z Łodzią.

Począwszy od 2010 roku, w trakcie praktyk, pracy, aplikacji oraz samodzielnej działalności, pracując zarówno samodzielnie jak i w zespołach prawników, zdobył szerokie doświadczenie zarówno merytoryczne jaki procesowe, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Pozwala to określać te dziedziny prawa jako jego specjalizacje.

W CGO Group jest szefem działu windykacji masowej prowadzonej w dedykowanej spółce. Kieruje zespołem specjalizującym się w dochodzeniu należności na drodze sądowej od banków i instytucji finansowych, w szczególności wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim.

Włada językiem angielskim.

Skontaktuj się ze mną
Biuro rachunkowe Łódź