E-recepcja

Nasz zespół

Mariusz Plichta

Starszy Prawnik / Radca Prawny

Ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Śląskiego. Pracę magisterską obronił w Katedrze Kryminalistyki, zgłębiając tematykę alternatywnych metod rozpoznawczo-wykrywczych.

 

Już w trakcie studiów dziennych rozpoczął praktykę, a następnie pracę w jednej z większych śląskich kancelarii prawnych. Aplikację radcowską odbywał pod patronatem założyciela tej kancelarii – Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Katowicach. W 2016 roku ukończył aplikację radcowską, a swoją wiedzę i umiejętności potwierdził złożeniem z pozytywnym wynikiem państwowego egzaminu radcowskiego.

 

Od połowy 2016 roku działał samodzielnie w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego. Przed zmianą miejsca zamieszkania, łączył własną praktykę ze współpracą z jedną z szybciej rozwijających się śląskich kancelarii o aspiracjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Od początku 2018 roku pozostaje stale związany z Łodzią.

 

Począwszy od 2010 roku, w trakcie praktyk, pracy, aplikacji oraz samodzielnej działalności, pracując zarówno samodzielnie jak i w zespołach prawników, zdobył szerokie doświadczenie zarówno merytoryczne jaki procesowe, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego. Pozwala to określać te dziedziny prawa jako jego specjalizacje.

 

Włada językiem angielskim.