Sprawy o zapłatę – spory gospodarcze

Sprawy o zapłatę – spory gospodarcze
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skuteczna windykacja pełni bardzo ważną rolę w dbaniu o płynność finansową każdego przedsiębiorstwa. Najczęściej kończy się ona na wniesieniu sprawy o zapłatę do sądu.

Najogólniej rzecz ujmując sprawy o zapłatę dotyczą one szeroko rozumianej obsługi przeterminowanych płatności, czyli zobowiązań wynikających dla przykładu z umów sprzedaży czy najmu. Wlicza się w to postępowania przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, a także postępowania przed Sądem Najwyższym.

Jak skutecznie przeprowadzić windykację dłużnika?

Co do zasady dochodzenie każdego roszczenia pieniężnego rozpoczyna się od skierowania do dłużnika upomnienia. Jeśli okazuje się to bezskuteczne, przyjmuje się, że należy dostarczyć dłużnikowi wezwanie do zapłaty, a po tym wezwaniu ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Dopiero kiedy i to nie przyniesie efektu, sprawę rozstrzyga się na drodze sądowej poprzez wniesienie pozwu. Właściwym co do zasady do rozstrzygania tego typu spraw jest sąd rejonowy.

Wyjątkiem są przypadki wskazane w ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego, kiedy postępowanie toczy się od samego początku przed sądem gospodarczym. Takie sytuacje to m.in. sprawy gdzie wartość sporu przewyższa 75000 złotych, a w przypadku spraw o charakterze gospodarczym 100000 zł.

W zakresie dochodzenia roszczeń istnieje kilka rodzajów postępowań sądowych. Przede wszystkim są nimi postępowania zwykle, nakazowe, upominawcze, uproszczone oraz elektroniczne postępowanie upominawcze.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu upominawczym

W postępowaniu upominawczym wystarczy sam fakt dochodzenia roszczenia pieniężnego, które może zakończyć się wydaniem nakazu zapłaty, zobowiązującym do uiszczenia należności. Jeśli istnieją okoliczności wyłączające możliwość wydania nakazu zapłaty (np. wątpliwości co do stanu faktycznego, bezzasadność roszczenia itp.), sąd przekazuje sprawę do rozpatrzenia w trybie postępowania zwykłego na rozprawie.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu uproszczonym

Postępowanie uproszczone ma na celu przyspieszenie rozstrzygnięcia sprawy, ale paradoksalnie wiąże się to z wysokim poziomem jego sformalizowania. Wszelkie właściwe dokumenty, w tym pozew, trzeba bowiem wnieść na odpowiednich formularzach. Przy czym w takim postępowaniu najczęściej dochodzi się drobnych należności.

Dla przykładu tych wynikających z umów, rękojmi czy gwarancji jakości, jeśli wartość sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych. Wyjątkiem są tutaj kwestie związane z zapłatą czynszu najmu lokalu. W tym wypadku postępowanie uproszczone ma zastosowanie niezależnie od wartości przedmiotu sporu.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe to jedno z postępowań odrębnych, które ściśle określono w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dlatego też można dochodzić zapłaty w tym trybie tylko wtedy, gdy dana sytuacja została wymieniona w treści przepisu ustawy, a dodatkowo zebrano wszelkie wymagane dokumenty. Wydany nakaz zapłaty zawiera w sobie jednocześnie tytuł zabezpieczenia.

Elektroniczne postępowanie Upominawcze

Ostatnią możliwością jest tutaj Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, określane powszechnie mianem e-sądu. Dotyczy ono spraw o na tyle oczywistym stanie faktycznym, że nie ma tutaj konieczności przeprowadzania rozprawy. Właściwość miejscowa sądu w tym wypadku dla spraw z obszaru całej Polski jest taka sama – Sąd Rejonowy w Lublinie.

Istotne, że pozew musi zostać wniesiony na formularzu z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Natomiast pozwany może wnieść sprzeciw zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej – oczywiście do Sądu Rejonowego w Lublinie. Sąd ten wydaje nakaz zapłaty. W sytuacji, kiedy zostanie on uchylony – wyznacza się rozprawę w sądzie zgodnym z właściwością miejscową.

Nakaz zapłaty daje pozwanemu (dłużnikowi) okres czternastu dni na zaspokojenie roszczenia wraz z powstałymi kosztami sądowymi. W każdym wypadku ma on jednak prawo do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia sądu.

Reprezentacja w postępowaniach o zapłatę

Kancelaria prawna CGO Legal specjalizuje się w obsłudze Klientów, którzy chcą dochodzić przeterminowanych płatności swoich kontrahentów. Oferowane usługi obejmują doradztwo, ustalenie stanu faktycznego oraz prawnego, prowadzenie postępowania przedsądowego oraz sądowego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź