Windykacja, klauzule wykonalności

Windykacja, klauzule wykonalności
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Postępowanie egzekucyjne służy ochronie interesów wierzyciela i polega na umożliwieniu mu przymusowej egzekucji swojego roszczenia, stwierdzonego wcześniej tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd lub inną upoważnioną do tego instytucję w klauzulę wykonalności. Prowadzimy działania windykację na terenie Łodzi i całej Polski.

Czym jest klauzula wykonalności?

Tytułami egzekucyjnymi są:

  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
  • akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Klauzula wykonalności, w którą zaopatrzony jest tytuł egzekucyjny, jest aktem sądowym i stwierdza dopuszczalność prowadzenia egzekucji na podstawie konkretnego tytułu egzekucyjnego, a także w razie potrzeby zakreśla jej granice. W konsekwencji jest instytucją, która zapobiega nieuzasadnionemu lub przedwczesnemu wdrożeniu środków przymusu, stanowiąc przez to gwarancję praworządnego działania organów egzekucyjnych.

W celu uzyskania klauzuli wykonalności należy wszcząć postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (postępowanie klauzulowe). Przedmiotem tego postępowania jest badanie czy dokument przedstawiony przez wierzyciela ma wszystkie cechy tytułu egzekucyjnego i czy na jego podstawie może być prowadzona egzekucja. Postępowanie to uregulowane jest w przepisach art. 776-795 kodeksu postępowania cywilnego.

Windykacja – kancelaria prawna Łódź

Reprezentacja Klienta w prowadzonym przez kancelarię postępowaniu sądowym obejmuje również reprezentację w postępowaniu klauzulowym. W konsekwencji, efektem prowadzonej przez Kancelarię sprawy jest doprowadzenie do uzyskania orzeczenia sądowego w postaci, w jakiej nadaje się w pełni do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź