Zatrudnianie pracowników tymczasowych po nowemu

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych został zaaprobowany przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny. Wszystko wskazuje więc na to, że kiedy nowe przepisy wejdą w życie, agencje pracy tymczasowej będą uprawnione do skierowania pracownika tymczasowego do wykonywania pracy u jednego pracodawcy na okres, który łącznie nie przekroczy osiemnastu miesięcy – w czasie kolejnych trzydziestu sześciu miesięcy.

Z drugiej strony spowoduje to, iż pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy takiego pracownika tymczasowego maksymalnie przez osiemnaście miesięcy w ciągu kolejnych trzydziestu sześciu miesięcy.

Przy okazji zmian zwiększą się też obowiązki marszałków województw. Będą oni zobligowani raz na kwartał skontrolować, czy agencje pracy tymczasowej nie mają zaległości w obowiązkowych składkach na ubezpieczenie społeczne zatrudnianych przez siebie pracowników tymczasowych.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła dodatkowo kilka ważnych poprawek. Jedna z nich stanowi, że pracownik tymczasowy będzie mógł sam wybrać sąd pracy właściwy do rozpatrzenia jego sporu z agencją pracy tymczasowej. To efekt jednego z ostatnich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Większej ochronie mają zostać poddane pracownice tymczasowe w ciąży. Gdyby bowiem miało dojść do rozwiązania umowy o pracę tymczasową po trzecim miesiącu ciąży, umowy będą przedłużane aż do dnia porodu. Dzięki temu pracownice otrzymają zasiłek macierzyński. Co istotne, umowy takie będą przedłużane wyłącznie wtedy, gdy dana pracownica w ciągu ostatnich trzydziestu sześciu miesięcy była zatrudniona u danego pracodawcy co najmniej przez dwa miesiące.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli reprezentujesz dział HR odwiedź stronę naszego działu mobility po więcej praktycznych informacji.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź