Estoński CIT

Estoński CIT
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Określenia „Estoński CIT” i „Polski Ład” w ostatnich latach odmieniane były przez wszystkie przypadki. Na tle niezrozumiałych i niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji wprowadzonych przez Polski Ład, niewątpliwie ryczałt od dochodów spółek kapitałowych oraz niektórych osobowych (czyli tzw. „Estoński CIT”) jest rozwiązaniem wyjątkowo atrakcyjnym. Umiejętnie wdrożony Estoński CIT może prowadzić do wymiernych oszczędności na podatkach bez konieczności rezygnacji z bezpiecznej struktury biznesowej. Czytaj dalej żeby dowiedzieć się jak sprawić, żeby prowadzenie działalności w Polsce było korzystne podatkowo.

Dowiedz się:

Jak skorzystasz na wejściu w estoński CIT?

 • Nie zapłacisz podatku CIT od zysku spółki
 • Nie zapłacisz daniny solidarnościowej
 • Nie zapłacisz składki zdrowotnej (w ogóle!)
 • Zapłacisz niższy podatek przy wypłacie zysku

Czy na pewno estoński CIT jest dla Ciebie?

Wiemy jak skutecznie wdrożyć Estoński CIT w strukturze korporacyjnej spółek. Sami prowadzimy kilka spółek w Estońskim CIT. Szybko ocenimy czy Ci się to opłaca. Przedstawimy kalkulację obciążeń podatkowych oraz ocenę ryzyka zastosowania nowego reżimu podatkowego. Pamiętaj że od 2022 r. Estoński CIT jest przyjaznym i korzystnym rozwiązaniem.

Dla kogo jest estoński CIT?

Estoński CIT mogą zastosować następujące podmioty:

 • SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.)
 • PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (P.S.A.)
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SP. Z O.O.)
 • SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)
 • SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SP. K.)

Nie spełniasz wymogu formy prowadzonej działalności? To nie problem! Przekształcimy już istniejącą lub otworzymy dla Ciebie nowy podmiot właściwy dla tego rozwiązania. Sprawdź naszą usługę przekształcania spółek.

Kiedy warto skorzystać z estońskiego CIT?

 • Oszczędności
  Jeśli twoje przedsiębiorstwo generuje duży dochód, który nie jest w całości konsumowany przez wspólników/udziałowców/akcjonariuszy.
 • Reinwestycje
  Jeśli twoje przedsiębiorstwo jest w fazie wzrostu i potrzebuje środków na inwestycje w środki trwałe, towary, zwiększanie zatrudnienia, technologię.
 • Duże transakcje (sprzedaż składników majątku)
  Jeśli twoje przedsiębiorstwo jest u progu dużej transakcji, z której przychód musi być wykorzystany w sposób nie generujący kosztów podatkowych (np. sprzedaż wartościowej nieruchomości z koniecznością przeznaczenia większości kwoty na spłatę kredytu w związku z koniecznością zwolnienia hipoteki).

Ile mogę zaoszczędzić na estońskim CIT?

Estoński CIT dla małego podatnika (obrót do 2 000 000 EUR)

Standardowy CITEstoński CIT
Dochód spółki1 000 000 zł1 000 000 zł
Stawka podatku CIT9%10%
Opodatkowanie dywidendyZysk wypłacony – 910 000 zł

Podatek od dywidendy (19%) – 172 900 zł
Zysk wypłacony: 1 000 000 zł

Estoński CIT (10%): 100 000 zł Podatek od dywidendy po redukcji o 90%: 100 000 zł

Podatek do zapłacenia262.900 zł (26.29%)200.000 (20%)
OSZCZĘDNOŚĆ NA ESTOŃSKIM CIT62 900,00 zł

– stawka podatkowa niższa o 6.29 pkt proc.

– podatek do zapłaty niższy aż o 31,45 %
Estońśki CIT kalkulacje dla małego podatnika

Estoński CIT dla dużego podatnika (obrót powyżej 2 000 000 EUR)

Standardowy CITEstoński CIT
Dochód spółki 1 000 000 zł1 000 000 zł
Stawka podatku CIT19%20%
Opodatkowanie dywidendyZysk wypłacony – 810 000 zł

 

Podatek od dywidendy (19%) – 153 900 zł
Zysk wypłacony: 1 000 000 zł

 

Estoński CIT (20%): 200 000 zł

Podatek od dywidendy po redukcji o 70%: 50 000 zł

Podatek do zapłacenia343.900 zł (34.39%)250.000 zł (25%)
OSZCZĘDNOŚĆ NA ESTOŃSKIM CIT93 900,00 zł

– stawka podatkowa niższa o 9.39 pkt proc.

– Podatek do zapłaty niższy aż o 27,3 %
Estoński CIT kalkulacje dla dużych podatników

Na jakich zasadach można wejść w Estoński CIT?

 • WYMÓG SPÓŁKI OPERACYJNEJ
  Przychody Twojej spółki pochodzą w większości z działalności operacyjnej, a przychody pasywne stanowią mniej niż 50% obrotu.
 • ZATRUDNIENIE OSÓB NA 3 PEŁNE ETATY
  Twoja spółka zatrudnia co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty na umowę o pracę na umowie o pracę lub ponoszenie kosztów zatrudnienia w formie innej niż umowa o pracę w kwocie stanowiącej co najmniej 3 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów związanych z podatkiem dochodowym oraz składkami ZUS i zdrowotną (w pierwszym roku dla małego podatnika odpowiednio 1 etat i równowartość 1 średniego wynagrodzenia, dla podatnika rozpoczynającego działalność w pierwszym roku 0, drugim 1, trzecim 2, aż do spełnienia wymogu w 3cim roku objęcia ryczałtem).
 • PROSTA STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA
  Udziałowcami/wspólnikami Twojej spółki są tylko osoby fizyczne.
 • WYŁĄCZENIE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
  Twoja spółka nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
 • WYŁĄCZENIE MSR
  Twoja spółka nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
 • WYŁĄCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH ORAZ INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH
  Twoja spółka nie prowadzi działalności finansowej ani pożyczkowej.
 • WYŁĄCZENIE SSE I PSI
  Twoja spółka nie korzysta ze zwolnień w zakresie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) lub Polskiej Strefy Inwestycji (PSI)
 • ZAWIADOMIENIE US
  Złożysz zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jakie jest efektywne opodatkowanie w Estońskim CIT (PIT+CIT)

W ramach Estońskiego CIT występują dwie efektywne stawki podatku:

 • 20%
  Dla małych podatników (do 2 000 000 EUR obrotu)
 • 25%
  Dla dużych podatników (powyżej 2 000 000 EUR obrotu)

Pamiętaj, że opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej.

Jak Ci pomożemy?

 • Przeprowadzimy kalkulację opłacalności
  Na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji przeprowadzimy kalkulacje mające na celu ocenę opłacalności zastosowania nowego reżimu podatkowego w Twojej spółce.
 • Zrobimy audyt Twojej działalności
  Sprawdzimy, czy Twoja spółka spełnia kryteria wejścia w Estoński CIT, ocenimy ryzyko zastosowania nowego reżimu podatkowego biorąc pod uwagę Twój model biznesowy.
 • Przeprowadzimy Cię przez proces wejścia w Estoński CIT
  Pomożemy przygotować odpowiedni wniosek do US i wskażemy termin jego złożenia – o nic nie musisz się martwić
 • Bieżące doradztwo
  Jesteśmy do Twojej dyspozycji w zakresie bieżącego rozliczania Estońskiego CIT. Powiemy Ci, jak nie wpaść w pułapki tej regulacji.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Justyna Sączawa
  Specjalista ds. administracyjnych
  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych