Estoński CIT. Czym jest i komu się opłaca CIT estoński?

Estoński CIT. Czym jest i komu się opłaca CIT estoński?
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny
Data ostatniej aktualizacji: 27 września, 2023

Określenia „estoński CIT” i „Polski Ład” w ostatnich latach odmieniane były przez wszystkie przypadki. Na tle niezrozumiałych i niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji wprowadzonych przez Polski Ład, niewątpliwie ryczałt od dochodów spółek kapitałowych oraz niektórych osobowych (czyli tzw. „estoński CIT”) jest rozwiązaniem wyjątkowo atrakcyjnym. Umiejętnie wdrożony estoński CIT może prowadzić do wymiernych oszczędności na podatkach bez konieczności rezygnacji z bezpiecznej struktury biznesowej. Czytaj dalej żeby dowiedzieć się kto i na jakich zasadach może wejść w CIT estoński w 2023. Poznaj korzyści estońskiego CIT i sprawdź jak skorzystać z tej formy opodatkowania dochodów spółek.

Dowiedz się:

Jak skorzystasz na wejściu w estoński CIT?

 • Nie zapłacisz podatku CIT od zysku spółki
 • Nie zapłacisz daniny solidarnościowej
 • Nie zapłacisz składki zdrowotnej (w ogóle!)
 • Zapłacisz niższy podatek przy wypłacie zysku

Czy na pewno estoński CIT jest dla Ciebie?

Wiemy jak skutecznie skorzystać z estońskiego CIT w strukturze korporacyjnej spółek. Sami prowadzimy kilka spółek w estońskim CIT. Szybko ocenimy czy Ci się to opłaca. Przedstawimy kalkulację obciążeń podatkowych oraz ocenę ryzyka zastosowania ryczałtu od dochodów spółek. Pamiętaj że od 2022 r. Estoński CIT jest przyjaznym i korzystnym rozwiązaniem.

Dla kogo jest estoński CIT w 2023?

Przejść na estoński CIT mogą:

 • SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.)
 • PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (P.S.A.)
 • SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SP. Z O.O.)
 • SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)
 • SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SP. K.)

Nie spełniasz wymogu formy prowadzonej działalności? To nie problem! Przekształcimy już istniejącą lub otworzymy dla Ciebie nowy podmiot właściwy dla tego rozwiązania. Sprawdź naszą usługę przekształcania spółek.

Kiedy warto skorzystać z estońskiego CIT?

 • Oszczędności
  Jeśli twoje przedsiębiorstwo generuje duży dochód, który nie jest w całości konsumowany przez wspólników/udziałowców/akcjonariuszy.
 • Reinwestycje
  Jeśli twoje przedsiębiorstwo jest w fazie wzrostu i potrzebuje środków na inwestycje w środki trwałe, towary, zwiększanie zatrudnienia, technologię.
 • Duże transakcje (sprzedaż składników majątku)
  Jeśli twoje przedsiębiorstwo jest u progu dużej transakcji, z której przychód musi być wykorzystany w sposób nie generujący kosztów podatkowych (np. sprzedaż wartościowej nieruchomości z koniecznością przeznaczenia większości kwoty na spłatę kredytu w związku z koniecznością zwolnienia hipoteki).

Ile mogę zaoszczędzić na estońskim CIT?

Estoński CIT dla małego podatnika

Standardowy CITEstoński CIT
Dochód spółki1 000 000 zł1 000 000 zł
Stawka podatku CIT9%10%
Opodatkowanie dywidendyZysk wypłacony – 910 000 zł

Podatek od dywidendy (19%) – 172 900 zł
Zysk wypłacony: 1 000 000 zł

Estoński CIT (10%): 100 000 zł Podatek od dywidendy po redukcji o 90%: 100 000 zł

Podatek do zapłacenia262.900 zł (26.29%)200.000 (20%)
OSZCZĘDNOŚĆ NA ESTOŃSKIM CIT62 900,00 zł

– stawka podatkowa niższa o 6.29 pkt proc.

– podatek do zapłaty niższy aż o 31,45 %
Estoński CIT kalkulacje dla małego podatnika

Estoński CIT dla dużego podatnika

Standardowy CITEstoński CIT
Dochód spółki 1 000 000 zł1 000 000 zł
Stawka podatku CIT19%20%
Opodatkowanie dywidendyZysk wypłacony – 810 000 zł

 

Podatek od dywidendy (19%) – 153 900 zł
Zysk wypłacony: 1 000 000 zł

 

Estoński CIT (20%): 200 000 zł

Podatek od dywidendy po redukcji o 70%: 50 000 zł

Podatek do zapłacenia343.900 zł (34.39%)250.000 zł (25%)
OSZCZĘDNOŚĆ NA ESTOŃSKIM CIT93 900,00 zł

– stawka podatkowa niższa o 9.39 pkt proc.

– Podatek do zapłaty niższy aż o 27,3 %
Estoński CIT stawki i kalkulacje

Planujesz zakup drogiego samochodu? To może być kolejny argument za skorzystaniem z estońskiego CIT. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat opodatkowania kosztów związanych z użytkowaniem samochodów w reżimie estońskiego CIT od 2023 sprawdź nasz artykuł pt. „Samochód w Estońskim CIT. Czy zawsze zapłacisz podatek?”

Na jakich zasadach można wejść w Estoński CIT?

 • WYMÓG SPÓŁKI OPERACYJNEJ
  Przychody Twojej spółki pochodzą w większości z działalności operacyjnej, a przychody pasywne stanowią mniej niż 50% obrotu.
 • ZATRUDNIENIE OSÓB NA 3 PEŁNE ETATY
  Twoja spółka zatrudnia co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty na umowę o pracę na umowie o pracę lub ponoszenie kosztów zatrudnienia w formie innej niż umowa o pracę w kwocie stanowiącej co najmniej 3 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów związanych z podatkiem dochodowym oraz składkami ZUS i zdrowotną (w pierwszym roku dla małego podatnika odpowiednio 1 etat i równowartość 1 średniego wynagrodzenia, dla podatnika rozpoczynającego działalność w pierwszym roku 0, drugim 1, trzecim 2, aż do spełnienia wymogu w 3cim roku objęcia ryczałtem). Od roku 2023 nie ma już wątpliwości, że przedsiębiorca spełnia te warunki również jeśli zatrudnia osoby zwolnione z PIT lub ZUS (studenci, osoby do 26. roku życia).
 • PROSTA STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA
  Udziałowcami/wspólnikami Twojej spółki są tylko osoby fizyczne.
 • WYŁĄCZENIE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
  Twoja spółka nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
 • WYŁĄCZENIE MSR
  Twoja spółka nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
 • WYŁĄCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH ORAZ INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH
  Twoja spółka nie prowadzi działalności finansowej ani pożyczkowej.
 • WYŁĄCZENIE SSE I PSI
  Twoja spółka nie korzysta ze zwolnień w zakresie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) lub Polskiej Strefy Inwestycji (PSI)
 • ZAWIADOMIENIE US
  Złożysz zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Można to zrobić do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym chce się skorzystać z estońskiego CIT, ale także w trakcie roku podatkowego. Przy takim przejściu – w trakcie roku podatkowego – trzeba jednak rozliczyć CIT na normalnych zasadach, zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe.

Efektywne opodatkowanie w Estońskim CIT

W ramach Estońskiego CIT występują dwie efektywne stawki podatku:

 • 20%
  Dla małych podatników (do 2 000 000 EUR obrotu)
 • 25%
  Dla dużych podatników (powyżej 2 000 000 EUR obrotu)

Pamiętaj, że opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej.

Estoński CIT a polska fundacja rodzinna

Zasadniczą różnicą między estońskim CIT a fundacją rodzinną jest charakter prawny każdego z rozwiązań. Fundacja rodzinna to nowy typ osoby prawnej – z własnymi organami, sposobem utworzenia, zasadami likwidacji. Estoński CIT to sposób opodatkowania określonych spółek – tzw. ryczałt od spółek kapitałowych. Czy można porównywać obydwa rozwiązania? Spróbujmy:

Estoński CITFundacja rodzinna
Forma funkcjonowaniaDotyczy spółek kapitałowych oraz spółki komandytowej i SKAnowa osoba prawna
Wymogi wstępneprosta struktura, zatrudnieniefundator musi być osobą fizyczną
Ograniczeniadochody pasywne powyżej określonego pułapu są zakazanenie może prowadzić działalności gospodarczej
Preferowany model działalnościdozwolone są dochody z działalności operacyjnej – usługi, handeldochody z wynajmu mienia, posiadania udziałów w polskich lub zagranicznych spółkach, funduszach i innych podmiotach, obrót papierami wartościowymi, czy udzielanie pożyczek spółkom kapitałowym lub osobowym, w których fundacja rodzinna jest wspólnikiem albo beneficjentom
Warunki płatności podatku CITbrak CIT do momentu wypłatybrak CIT do momentu wypłaty
Stawka podatku CIT20 lub 25% efektywnego podatku PIT i CIT w przypadku wypłaty dywidendy udziałowcom15% CIT i zwolnienie z PIT przy wypłatach do majątku fundatora i beneficjentów z „grupy zero”. Dodatkowe 15% PIT przy wypłatach do majątku innych osób.
Fundacja rodzinna vs. estoński CIT

Powyższe prowadzi do prostego wniosku, że fundacja rodzinna to najlepszy wybór dla działalności holdingowej lub np. wynajmu mienia – tej która jest zakazana dla spółek w estońskim CIT. Co istotne – fundacja rodzinna prowadząca działalność operacyjną zapłaci wyższą – 25% stawkę CIT. Warto pamiętać, że estońskiego CIT nie połączymy z fundacją rodzinną. Jednym z wymogów estońskiego CIT to prosta struktura właścicielska – tj. udziałowcem spółki w estońskim CIT mogą być jedynie os. fizyczne

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź nasz artykuł na temat polskiej fundacji rodzinnej.

Podsumowanie zmian w estońskim CIT 2023

W 2023 CIT estoński stał się jeszcze bardziej przyjazny dla przedsiębiorców. Najnowsza nowelizacja przewiduje m.in. zmianę zasad kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników majątku, zmianę warunku zatrudnienia dla stosowania preferencyjnego CIT, doprecyzowanie momentu powstawania obowiązku zapłaty zaliczek oraz zwiększenie przejrzystości i przewidywalności dla podatników. Te zmiany mają na celu ułatwienie rozliczania podatku oraz uniknięcie niepotrzebnych problemów dla podatników.

Jak Ci pomożemy skorzystać z estońskiego CIT?

 • Przeprowadzimy kalkulację opłacalności
  Na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji przeprowadzimy kalkulacje mające na celu ocenę opłacalności zastosowania nowego reżimu podatkowego w Twojej spółce.
 • Zrobimy audyt Twojej działalności
  Sprawdzimy, czy Twoja spółka spełnia kryteria wejścia w Estoński CIT, ocenimy ryzyko zastosowania nowego reżimu podatkowego biorąc pod uwagę Twój model biznesowy.
 • Przeprowadzimy Cię przez proces wejścia w Estoński CIT
  Pomożemy przygotować odpowiedni wniosek do US i wskażemy termin jego złożenia – o nic nie musisz się martwić
 • Bieżące doradztwo
  Jesteśmy do Twojej dyspozycji w zakresie bieżącego rozliczania Estońskiego CIT. Powiemy Ci, jak nie wpaść w pułapki tej regulacji.

Skorzystaj z atrakcyjnej formy opodatkowania w CIT – skontaktuj się z nami już dzisiaj. Pomożemy Ci przejść na estoński CIT i wesprzemy w okresie opodatkowania ryczałtem. Nasze biuro rachunkowe pomoże Ci prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania i przygotuje sprawozdanie finansowe. Obsługujemy wszystkie spółki prawa handlowego w tym z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowe. Umów się na konsultację żeby sprawdzić czy skorzystanie z tej atrakcyjnej formy opodatkowania jest możliwe w Twoim przypadku.

Często zadawane pytania odnośnie CIT estońskiego

Czy można przejść na estoński CIT w trakcie roku?

Tak, w reżim estońskiego CIT można wejść w trakcie trwania roku podatkowego. W takim przypadku należy złożyć stosowne zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jakie jest efektywne opodatkowanie w Estońskim CIT (PIT+CIT)?

20% dla małych podatników (do 2 000 000 EUR obrotu) oraz 25% dla dużych podatników (powyżej 2 000 000 EUR obrotu)

Jak spełnić wymóg zatrudnienia w CIT estońskim?

Twoja spółka zatrudnia co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty na umowę o pracę na umowie o pracę lub ponoszenie kosztów zatrudnienia w formie innej niż umowa o pracę w kwocie stanowiącej co najmniej 3 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów związanych z podatkiem dochodowym oraz składkami ZUS i zdrowotną (w pierwszym roku dla małego podatnika odpowiednio 1 etat i równowartość 1 średniego wynagrodzenia, dla podatnika rozpoczynającego działalność w pierwszym roku 0, drugim 1, trzecim 2, aż do spełnienia wymogu w 3cim roku objęcia ryczałtem). Od roku 2023 nie ma już wątpliwości, że przedsiębiorca spełnia te warunki również jeśli zatrudnia osoby zwolnione z PIT lub ZUS (studenci, osoby do 26. roku życia).

Czy fundacja rodzinna może być wspólnikiem spółki będącej w estońskim CIT?

Niestety, posiadanie fundacji rodzinnej w strukturze właścicielskiej jest okolicznością wyłączjącą możliwość skorzystania z CIT estońskiego. Natomiast wspólnik spółki rozliczanej w estońskim CIT może być fundatorem jak również beneficjentem fundacji rodzinnej.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych