Zmiany w Estońskim CIT w 2023

Zmiany w Estońskim CIT w 2023
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny
Data ostatniej aktualizacji: 1 sierpnia, 2023

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, jest preferencyjną formą opodatkowania niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Jego głównym założeniem jest brak konieczności zapłaty podatku aż do momentu wypłaty zysku wspólnikom. W Polsce rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością, jednak zmiany związane z nowelizacją Polskiego Ładu 3.0. wprowadzają kolejne uproszczenia dla tego rodzaju opodatkowania.

Spis treści

Zastanawiasz się czy estoński CIT jest dla Ciebie? Szczegółowe zasady estońskiego CIT, w tym warunki, jakie należy spełnić, aby z niego skorzystać, znajdziesz na naszej stronie dedykowanej temu rozwiązaniu. 

Zmiana zasad kwalifikacji wydatków

W ramach nowelizacji przewidziano zmianę zasad kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników majątku. Brak stosownych uregulowań powodował wiele obaw i wątpliwości podatników, którzy próbowali uzyskać potwierdzenie w ramach zapytań o interpretacje indywidualne. Wyraźne uregulowanie w ustawie wyłączeń, nawet gdy z punktu widzenia podatnika mogą budzić wątpliwości, należy uznać za zmianę na plus.

Zmiana momentu powstawania obowiązku zapłaty zaliczek

Nowelizacja przewiduje również zmianę momentu powstawania obowiązku zapłaty zaliczek na poczet dywidendy. Obecnie zobowiązanie to powstaje 20 lipca tego samego roku podatkowego. Według nowych przepisów, zobowiązanie to będzie powstawać zawsze do końca 3 miesiąca kolejnego roku podatkowego. Po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub – stosując odpowiednio przepisy do zaliczek – uchwałę o wypłacie zaliczki). Jest to ważna zmiana, ponieważ dotychczasowy termin jako awykonalny dla części podatników mógł powodować trudności w planowaniu wypłat dywidendy. Nowe przepisy pozwolą na bardziej precyzyjne planowanie i zwiększą przejrzystość tego procesu.

Zmiana warunku zatrudnienia dla stosowania preferencyjnego CIT

Kolejną ważną zmianą jest możliwość spełnienia warunku zatrudnienia w odniesieniu do umów innych niż umowy o pracę. Dotyczy to osób, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub ubezpieczeń społecznych bądź zdrowotnych. Dotychczasowe przepisy wymagały, aby osoby te były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Ta zmiana pozwoli na większą elastyczność i umożliwi więcej podmiotom skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania CIT.

Zmiana zasad kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników majątku

Nowelizacja przewiduje także zmianę zasad kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników majątku. Brak stosownych uregulowań w tej kwestii powodował wiele obaw i wątpliwości podatników, którzy próbowali uzyskać potwierdzenie w ramach zapytań o interpretacje indywidualne. Nowelizacja przewiduje jasne uregulowanie wyłączeń dotyczących tego typu wydatków, co pozwoli na uniknięcie wielu nieporozumień i wątpliwości. Zmiana ta jest więc korzystna dla podatników, którzy będą mogli mieć pewność, że ich wydatki zostaną uwzględnione przy rozliczaniu podatku.

Podsumowanie zmian w estońskim CIT 2023

Podsumowując, estoński CIT przechodzi ważne zmiany od roku 2023. Nowelizacja przewiduje m.in. zmianę zasad kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników majątku, zmianę warunku zatrudnienia dla stosowania preferencyjnego CIT, doprecyzowanie momentu powstawania obowiązku zapłaty zaliczek oraz zwiększenie przejrzystości i przewidywalności dla podatników. Te zmiany mają na celu ułatwienie rozliczania podatku oraz uniknięcie niepotrzebnych problemów dla podatników.

Potrzebujesz więcej informacji? Zastanawiasz się w jaki sposób zmiany w estońskim CIT wpłyną na Twoją dotychczasową działalność? Zapraszamy do kontaktu!

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź