Zmiany w Estońskim CIT w 2023

Zmiany w Estońskim CIT w 2023
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Estoński CIT jest podatkiem dla spółek, który zakłada, że w sytuacji, gdy spółka nie wypłaca swoich zysków, nie musi odprowadzać podatku dochodowego. Jakie zmiany w Estońskim CIT w 2023 roku planuje ustawodawca?

Najważniejsze zmiany w Estońskim CIT w 2023

Od 1 stycznia 2023 roku w Estońskim CIT wchodzi w życie szereg zmian, które mają zachęcić i ułatwić skorzystanie z niego. Oto najważniejsze z nich:

  • Nowy termin, do którego podatnik musi zawiadomić organ skarbowy o wejściu w Estoński CIT. Od 2023 roku będzie mógł to uczynić do końca pierwszego miesiąca roku opodatkowania w Estońskim CIT.
  • Warunek zatrudnienia będzie spełniony także w przypadku zatrudnienia na podstawie innych umów niż umowy o pracę. Dotyczy to osób zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych lub ubezpieczeń społecznych bądź zdrowotnych.
  • Zobowiązanie z tytułu tzw. korekty wstępnej wygaśnie po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania, czyli po czterech latach podatkowych.
  • Zmiana w zakresie podstawy opodatkowania ryczałtem. Podstawę opodatkowania ryczałtem, stanowić będzie suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto.
  • Jeżeli podatnik osiągnie dochód z tytułu zysku netto i w okresie następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem rozdysponuje tym dochodem w całości lub części, to może wypłacić ryczałt należny od wartości rozdysponowanego dochodu w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonał tej dyspozycji.
  • Zmiana w zakresie zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat. Od stycznia podatnik musi zapłacić do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto. Dla przypomnienia, do tej pory do mógł to zrobić do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

Co przyniosą zmiany?

Założeniem ustawodawcy przy projektowaniu zmian było zachęcenie do skorzystania z rozwiązań oferowanych w ramach Estońskiego CITu. Czy to się uda? Przypomnijmy, że ostatnia nowelizacja miała miejsce na początku 2022 roku. Widać, że ustawodawca na bieżąco weryfikuje to rozwiązanie i stara się je usprawnić z korzyścią dla przedsiębiorców. Planowane zmiany to z pewnością krok w dobrym kierunku.

Szczegółowe zasady Estońskiego CIT, w tym warunki, jakie należy spełnić, aby z niego skorzystać, znajdziesz w naszym artykule Estoński CIT.

Potrzebujesz więcej informacji? Zastanawiasz się w jaki sposób zmiany w Estońskim CIT wpłyną na Twoją dotychczasową działalność? Zapraszamy do kontaktu!