Zaliczki na dywidendę w estońskim CIT

Zaliczki na dywidendę w estońskim CIT
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Wraz ze wzrostem popularności estońskiego CIT, jak można się było spodziewać, pojawiły się istotne wątpliwości. Dotyczą one m. in. możliwości stosowania preferencyjnej stawki podatku (CIT + odliczenie w PIT) przy wypłacie zaliczek na dywidendę.

Oczywiście organy podatkowe często przyjmują stanowisko niekorzystne dla podatników. Czy na pewno jest to problem? W poniższym artykule wyjaśniamy dlaczego można stosować mechanizm odliczenia w PIT przy wypłacie zaliczki na dywidendę w estońskim CIT.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

31 stycznia, 2024

Siła Estońskiego CIT

Siła Estońskiego CIT wynika z dwóch zasadniczych korzyści.

Po pierwsze, dochody spółki mogą być opodatkowane dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólników. W uproszczeniu, dopóki zyski spółki wykorzystywane są do dalszego rozwijania jej biznesu, dopóty nie trzeba płacić podatku dochodowego.

Druga korzyść wynikająca z estońskiego CIT sprowadza się do tego, że efektywne opodatkowanie spółki i wspólników w tym reżimie podatkowym jest niższe w porównaniu do opodatkowania klasycznym CIT.

Dla małych podatników wyniesie tylko 20% zamiast 26,29%, a dla pozostałych podatników – łącznie tylko 25% zamiast 34,39%.

Zaliczka na poczet zysku w estońskim CIT

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy. Dla wielu osób możliwość bieżącego wypłacania części zysku w ciągu roku stanowi istotną kwestię.

Na gruncie estońskiego CIT pojawiło się pytanie:

Czy wypłacając zaliczkę na poczet zysku można skorzystać z mechanizmu odliczenia estońskiego CIT?

Niekorzystne interpretacje KIS

Przepis art. 30a ust. 19 ustawy o PIT regulujący możliwość zastosowania mechanizmu odliczenia estońskiego CIT do końca 2021 r. odnosił się wyłącznie do dywidend, co organy podatkowe rozumiały bardzo ściśle. Uznawały, że zaliczka na poczet dywidendy to nie to samo co dywidenda, przez co zaliczkowe wypłaty dywidendy nie mogły korzystać z tej preferencji. 

Od 1 stycznia 2022 r. wymieniony powyżej przepis został zmieniony. Jego obecna treść brzmi:

Zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych przez tę spółkę w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą (…).

Jak wynika z powyższego, pojęcie „dywidendy” zostało zastąpione „wypłatą podzielonych zysków”.

Ponieważ jednak wskazany przepis nie odnosi się bezpośrednio do zaliczek, podatnicy mieli wątpliwości, czy na pewno mechanizm odliczenia będzie miał w takim przypadku zastosowanie.

Gdyby okazało się to niemożliwe, zaliczkę trzeba byłoby opodatkować bez odliczeń, a preferencję można byłoby zastosować dopiero przy rozliczeniu rocznym. 

Interpretacje organów podatkowych w temacie zaliczek na dywidendę

Wątpliwości te zostały spotęgowane przez wypowiedzi organów podatkowych.

W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 stycznia 2022 r., 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ, wydanej jeszcze w odniesieniu do przepisów w poprzednim brzmieniu, uznał on, że:

Brak jest możliwości zastosowania ww. mechanizmu odliczenia w odniesieniu do wypłacanych udziałowcom zaliczek na poczet dywidendy pochodzących z zysku osiągniętego w trakcie pierwszego roku opodatkowania ryczałtem, bowiem odliczenie to stosowane jest wyłącznie do dywidendy wypłaconej z zysków opodatkowanych ryczałtem, co oznacza że nie ma zastosowania do zaliczkowej wypłaty dywidendy.

Podejścia organów podatkowych nie zmieniło również nowe brzmienie przepisów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentował bowiem analogiczne stanowisko również w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2022 r., 0113-KDIPT2-3.4011.121.2022.3.IR, wydanej już w aktualnym stanie prawnym. Wskazał wówczas, że:

Skoro w art. 41 ust. 4ab ustawy o PIT jest mowa o uwzględnieniu mechanizmu odliczenia w stosunku do opodatkowania PIT wypłat należności z tytułu podzielonych zyskówspółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, to brak jest możliwości zastosowania tego mechanizmu do wypłat zaliczek na poczet dywidendy, bowiem następuje ona przed wypłatą podzielonych zysków.

Zmiana podejścia

W ostatnich interpretacjach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zrewidował jednak powyższy pogląd odnośnie interpretacji pojęcia „podzielonych zysków” (np. interpretacje z 21 lipca, sygn. 0115-KDIT1.4011.297.2022.2.MR i 19 lipca, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.407.2022.2.KS).

Organ w tych interpretacjach wychodzi od definicji zawartych w Rozdziale 6b ustawy o CIT, tj. przepisów dotyczących opodatkowania spółek estońskim CIT i wskazuje, że:

Zgodnie z art. 28c pkt 2 ustawy CIT, definicja „podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto” odnosi się do rozumienia tego pojęcia na gruncie ustawy o rachunkowości. Zgodnie natomiast z art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Tym samym należy uznać, że także wypłaty z zysku bieżącego roku w formie zaliczek należy także uznać za wypłatę „podzielonych zysków”.

Podana interpretacja jest także zgodna z objaśnieniami podatkowymi z 23 grudnia 2021 r. „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek”, w którym wskazano, że:

Dla celów ryczałtu wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uważa się za dochód z tytułu podzielonego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (ust 7.1, pkt 74 „Przewodnika do Ryczałtu od dochodów spółek”).

Przypadek naszego klienta – korzystna interpretacja podatkowa

Kancelaria CGO Legal była jedną z pierwszych w Polsce, która uzyskała dla swojego Klienta pozytywną interpretację w tym temacie.

W interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2022 r. (znak sprawy: 0115-KDIT1.4011.342.2022.2.MR) wydanej dla naszego Klienta, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził zaprezentowane przez kancelarię stanowisko, że:

W świetle przepisów obowiązujących od początku 2022 roku stosowanie odliczenia możliwe jest już przy wypłacie zaliczek na poczet przyszłej dywidendy, a nie tylko przy wypłacie zysku rocznego. Od tego czasu z powodzeniem występujemy o kolejne korzystne interpretacje dla naszych Klientów.

autor: adw. Piotr Owczarek

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź