Windykacja na podstawie orzeczeń sądów zagranicznych

Windykacja na podstawie orzeczeń sądów zagranicznych
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Orzeczenia sądów państw UE, a więc wyroki, postanowienia, ugody oraz nakazy zapłaty mają swoje regulacje w kwestii uznawania ich, w przepisach zawartych w aktach prawa wspólnotowego. Precyzując – chodzi w tym miejscu o dwa unijne akty prawne. Są nimi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 606/2013.

Nietrudno się tutaj domyślić, że w sposób oczywisty, związany z przynależnością do Unii Europejskiej, wynika z tych aktów odmienna regulacja dotycząca uznawania orzeczeń (takich jak wyroki, postanowienia, ugody itp.) sądów państw należących do Unii Europejskiej na terytorium innego państwa członkowskiego UE (w tym w Polsce), niż ma to miejsce w przypadku orzeczeń sądów z państw do Unii Europejskiej nienależących. Choć w obydwu przypadkach uznaje się, że orzeczenia sądu zagranicznego mogą być skuteczne w innym państwie, to same procedury prowadzące do uzyskania takiej skuteczności orzeczenia przyjmują już zupełnie odmienne formy.

W założeniu kwestie te pomiędzy państwami członkowskimi są o wiele mniej skomplikowane aniżeli ma to miejsce w pozostałych sytuacjach. Niebagatelne znaczenie ma jednak również sam skutek orzeczenia. Inaczej bowiem rozpatruje się sprawy, które mogą skutkować roszczeniami niemajątkowymi a inaczej te związane z roszczeniami majątkowymi. Tutaj problem wydaje się bardziej skomplikowany, a więcej szczegółów na ten temat poniżej.

Jak przeprowadzić egzekucję na podstawie orzeczenia sądu zagranicznego?

Uznanie orzeczenia sądu z państwa członkowskiego UE na terytorium innego państwa należącego do Unii Europejskiej to opcja najbardziej komfortowa. Jednocześnie jest ona najprostszą z możliwych. Skuteczność takiego orzeczenia następuje bowiem bezpośrednio po nadaniu mu tzw. Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Jest to proste postępowanie, w którym sąd danego państwa Unii Europejskiej wykorzystuje odpowiedni formularz do wypełnienia. Następnie przesyła Europejski Tytuł Egzekucyjny organowi odpowiedzialnemu za egzekucję orzeczeń w innym państwie członkowskim. Tam, gdzie przebywa pozwany lub przynajmniej znajduje się jego majątek. Sąd musi do tego dołączyć odpis oryginału orzeczenia oraz opcjonalnie tłumaczenie tytułu egzekucyjnego. Od tej chwili egzekucja w innym państwie członkowskim UE nie wiąże się już z koniecznością przeprowadzania dodatkowego postępowania. Mającego na celu stwierdzenie wykonalności orzeczenia.

Takie rozwiązanie stosuje się natomiast w wypadku uznawania wyroków pochodzących z sądów działających w państwach, które nie są członkami Unii. Siłą rzeczy procedura jest tutaj zdecydowanie bardziej skomplikowana niż przy stosowaniu rozwiązań wewnątrzwspólnotowych. Warto jednak wiedzieć, iż to swoiste uproszczenie w wypadku orzeczeń sądów krajów unijnych tyczy się głównie wywołanych wcześniej spraw. Mających charakter stricte niemajątkowym, bezspornym. Jeśli natomiast orzeczenie takie ma charakter majątkowy i może stać się dla przykładu podstawą egzekucji, przeprowadzenie we właściwym sądzie okręgowym postępowania stwierdzającego wykonalność takiego orzeczenia staje się obligatoryjne. Nie ma wówczas znaczenia fakt, czy orzeczenie pochodzi z sądu państwa UE czy wydał je sąd państwa nienależącego wspólnoty.

Kancelaria Prawna CGO Legal wśród swoich usług oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących uznawania i skuteczności orzeczeń. W tym wyroków, postanowień, ugód czy nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej w innych państwach członkowskich. Nasi eksperci ustalają stan faktyczny oraz stan prawny, który pozwala określić dalsze sposoby postępowania z takim orzeczeniem. Kancelaria reprezentuje Klienta w całej procedurze oraz nadzoruje ją.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź