Pozwy zbiorowe

Pozwy zbiorowe
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Postępowanie grupowe wprowadzono do polskiego system prawnego na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. 2010 Nr 7, poz. 44). Instytucja pozwu zbiorowego ułatwia dostęp do sądu w sytuacjach, w których dochodzenie roszczenia w postępowaniu grupowym jest korzystniejsze dla zainteresowanego niż indywidualne występowanie z własnym roszczeniem. Szczególne znaczenie ma to przy małych kwotowo roszczeniach, gdzie dla osób poszkodowanych nieopłacalne jest wnoszenie indywidualnej sprawy do sądu. Zaletą takiego postępowania jest fakt, że koszty sądowe są mniejsze i dodatkowo rozkładają się na wszystkich członków grupy.

Postępowanie grupowe definiuje się jako sądowe postępowanie cywilne w sprawach, w których są dochodzone roszczenia jednego rodzaju co najmniej dziesięciu osób, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

Powództwo w tym trybie może wytoczyć wyłącznie tzw. reprezentant grupy, który oprócz wszczęcia postępowania ma ponadto obowiązek zebrania grupy, obowiązek wybrania pełnomocnika czy ustalenia wynagrodzenia pełnomocnika. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której grupa jest reprezentowana przez powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów. Reprezentant grupy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, jednak na rzecz wszystkich członków grupy.

Postępowanie grupowe ma zastosowanie w trzech rodzajach spraw:

  • roszczenia o ochronę konsumentów – najbardziej powszechne to sprawy z tytułu roszczeń konsumentów w stosunku do przedsiębiorcy wynikające z umowy: najmu, sprzedaży, kredytu, pożyczki;
  • z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – ponoszą ją zarówno producenci jak i dystrybutorzy, wytwórcy materiału, surowca albo części składowej produktu, podmioty podające się za producenta, importera oraz podmioty, które w zakresie swojej działalności gospodarczej zbyły produkt niebezpieczny (np. niekorzystne działanie lekarstw);
  • z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych (np. roszczeń o naruszenie zdrowia i związane z nim roszczenia majątkowe – np. zwrot kosztów leczenia).

Pozwy zbiorowe – kancelaria prawna Łódź

W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego. Zastępstwo to służy zapewnieniu profesjonalizmu oraz zabezpieczeniu interesów członków grupy przed sądem.

Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań grupowych – od zebrania odpowiedniej liczby poszkodowanych, przez przygotowanie pozwu, aż po wystąpienie przed sądem.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź