Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Kancelaria CGO Legal prowadzi sprawy związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych. Naszym kluczem do szybkiego i skutecznego dochodzenia odszkodowań jest zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej reprezentacji interesów naszych Klientów na każdym etapie postępowania, począwszy od prowadzenia negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym czy innym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę w celu uzyskania maksymalnie najwyższego odszkodowania, skończywszy na dochodzeniu należnego odszkodowania przed sądem.

Rodzaje szkód

Szkoda niemajątkowa dotyczy subiektywnych odczuć osoby poszkodowanej – cierpienia fizycznego (ból), psychicznego (lęki, obawy, dyskomfort, poczucie wstydu, pokrzywdzenia, żal, depresja, obniżenie poczucia własnej wartości), utraty perspektyw i szans na przyszłość (niemożność realizacji planów życiowych, zawodowych, rodzinnych i związane z tym ujemne przeżycia). Jej naprawieniu służy zadośćuczynienie. Szkoda majątkowa jest naprawiana poprzez wypłatę odszkodowania.

Szkoda ta dzieli się na:

 • szkodę na mieniu – wyrządzona bezpośrednio na majątku, bez związku z osobą poszkodowanego, np.,: zniszczenie rzeczy;
 • szkodę na osobie – powstała pośrednio, w następstwie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, a więc ma związek z osobą poszkodowanego. Przyczyną takiej szkody jest bezpośredni uszczerbek na osobie, ale ostateczne jego konsekwencje pośrednio wywołują szkodę majątkową, np. koszty leczenia, zakupu leków czy protez, koszty opieki, przygotowania do innego zawodu, adaptacji mieszkania, zakupu odpowiednich urządzeń, utracony zarobek lub zmniejszone możliwości zarobkowania na przyszłość, zwiększone potrzeby na przyszłość.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o:

 • odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i kapitalizację renty dla bezpośrednio poszkodowanego w wypadku drogowym;
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę dla osób poszkodowanych na skutek śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym, w pracy lub na skutek błędu medycznego;
 • odszkodowania za błąd lekarski, zakażenia i inne zaniedbania medyczne;
 • odszkodowania powypadkowe z OC i AC, odszkodowania ze szkody na mieniu z OC, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego;
 • odszkodowanie za wypadek w pracy, także za wypadek na gospodarstwie rolnym, przy pracach w rolnictwie;
 • odszkodowania za szkody powstałe w skutek pożaru, zalania domu lub mieszkania;
 • ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu.

Reprezentacja procesowa – kancelaria prawna Łódź

W ramach świadczonych usług prawnicy Kancelarii:
1. Profesjonalnie i realnie oszacowują roszczenia;
2. Ustalają odpowiedzialnego ubezpieczyciela;
3. Pomagają zgromadzić niezbędną dokumentację;
4. Pomagają uzyskać niezbędne opinie medyczne;
5. Zgłaszają szkodę i negocjują z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody – w celu wypłaty odszkodowania na etapie przedsądowym;
6. Dochodzą przed sądem roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem;
7. W przypadku śmierci poszkodowanego – dochodzą dla osób najbliższych zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź