Odwołanie w postępowaniu podatkowym

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Pomimo niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podatkowej w pierwszej instancji, ordynacja podatkowa daje szansę na odwołanie w postępowaniu podatkowym. W przeciwieństwie do Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu podatkowym, to podatnik musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, aby skutecznie sporządzić odwołanie od decyzji. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej: „Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.”

Odwołanie w postępowaniu podatkowym – co należy wiedzieć

Aby skutecznie mieć szansę na zwycięstwo przed organem podatkowym, musimy w istocie dysponować szeroką wiedzą z zakresu prawa podatkowego. Wiedzieć, jakie zarzuty sprecyzować, wskazać dowody, które mogą pomóc w odwołaniu oraz określić zakres i istotę odwołania. Brak któregokolwiek z elementów skutkować będzie pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia zgodnie z art. 228 Ordynacji podatkowej. Niestety, nawet, jeżeli zawrzemy wszystkie formalne wymogi odwołania, to skuteczność naszego zaskarżenia będzie zależeć również od prawidłowych decyzji i skuteczności argumentacji, którą zawrzemy w zaskarżeniu. Należy pamiętać, że postępowanie podatkowe jest tylko dwuinstancyjne, dlatego musimy być świadomi wagi podejmowanych działań. Niefachowe sporządzenie odwołania, może definitywnie pogrzebać nasze szanse na skuteczną walkę z organem podatkowym. Pamiętajmy: zgodnie z art. 223 Ordynacji podatkowej, od doręczenia decyzji mamy tylko 14 dni na sporządzenie odwołania.

W CGO Legal doskonale rozumiemy ryzyka i problematykę zaskarżania decyzji w sprawach podatkowych. Jesteśmy grupą ekspertów podatkowych, którzy specjalizują się w reprezentacji podatników przed organami podatkowymi – pierwszej, jak i drugiej instancji. Nawet, jeżeli otrzymałeś już niekorzystną decyzję, nie jest za późno. W CGO Legal nasi prawnicy podatkowi przeanalizują całe postępowanie podatkowe, oraz zgromadzony materiał dowodowy. Następnie, na tej podstawie przedstawią dalszy plan działania – w tym sporządzenie skutecznego odwołania od decyzji. Każda sprawa podatkowa jest inna, więc masz gwarancję, że twoja sytuacja zostanie rozpatrzona indywidualnie. Zapewniamy pełne wsparcie kancelarii na każdym etapie postępowania podatkowego, zwiększając szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź