Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe
Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w momencie otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem (masą spadkową). Ten z kolei podlega przepisom prawa spadkowego. Chwila śmierci spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, która normuje skutki prawne jakie wiążą się ze śmiercią osoby fizycznej. Obejmuje ono swym zakresem m.in. kolejność dziedziczenia, tworzenie testamentów zwykłych i szczególnych, sprawy odnoszące się do zapisu (zwykłego i windykacyjnego) oraz polecenia testamentowego, zachowek, sposoby przyjęcia spadku i jego odrzucenie, kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe, dział spadku, umowy dotyczące spadku. Problematyka prawa spadkowego dotyczy licznych aspektów związanych z rozporządzeniem majątkiem, jego dziedziczeniem oraz roszczeniami z tym związanymi.

Reprezentacja w sprawach spadkowych

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz udziela w tym przedmiocie porad prawnych.

Reprezentacja przed sądem polega przede wszystkim na przygotowaniu wniosków, pozwów i innych koniecznych pism procesowych. Konieczny jest też osobisty udział pełnomocnika na posiedzeniach sądowych, bieżące monitorowanie sprawy, a w razie konieczności prowadzenie negocjacji procesowych.

Porady prawne z zakresu prawa spadkowego obejmują analizę problemu, z jakim zgłosił się Klient. Na gruncie okoliczności sprawy prezentujemy jak najkorzystniejsze rozwiązanie dla Klienta. Bierzemy przy tym pod uwagę przepisy prawne oraz linię orzeczniczą, która odgrywa obecnie bardzo istotną rolę. Środki prawne, które w danej sprawie mogą zostać wykorzystane, zależą bowiem od rzetelnego zbadania każdej sprawy, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji Klienta.

Zainteresowanych szczegółami usługi zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Mariusz Plichta

Mariusz Plichta

Młodszy partner / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź