Czym jest VAT UE? Weryfikacja, zgłoszenie, informacje

Czym jest VAT UE? Weryfikacja, zgłoszenie, informacje
Michał Wasyl

Michał Wasyl

Doradca podatkowy

VAT UE to specjalny numer identyfikacyjny, który umożliwia przedsiębiorcom z Unii Europejskiej prowadzenie transakcji wewnątrzwspólnotowych. W niniejszym artykule znajdziesz szczegółowe informacje o procesie rejestracji, weryfikacji i zgłaszania VAT UE.

Spis treści

Czym jest VAT UE?

VAT UE stanowi europejski odpowiednik NIP. Podatnik VAT otrzymuje go po rejestracji. VAT UE jest wymagany, kiedy zawiera się transakcje wewnątrzwspólnotowe, w rozumieniu wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Co istotne, jako podatnik VAT UE zarejestrować się musi polski przedsiębiorca, który chce dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych i korzysta ze zwolnienia VAT z racji nieprzekroczenia kwoty 200 000 zł, ale:

 • suma dokonanego przez niego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła 50 000 zł w danym roku podatkowym,
 • chce świadczyć usługi, które będą rozliczane w kraju nabywcy.
VAT UE

Rejestracja do VAT UE

Rejestracja do VAT UE jest obowiązkowa dla przedsiębiorców dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przed pierwszą taką transakcją, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o nadanie numeru VAT UE w swoim urzędzie skarbowym. Numer ten jest niezbędny do prawidłowego rozliczania transakcji z partnerami handlowymi z innych krajów Unii Europejskiej.

Aby otrzymać numer VAT UE, należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek VAT-R:

 • w formie papierowej,
 • drogą pocztową,
 • online.

W przypadku podmiotów posiadających już numer identyfikacji podatkowej wystarczy złożenie aktualizacji formularza VAT-R.

VAT UE – kto ma obowiązek rejestracji?

Obowiązek rejestracji do VAT UE dotyczy czynnych podatników VAT, którzy:

 • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 • nabywają usługi, dla których miejscem świadczenia jest siedziba nabywcy,
 • dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 • świadczą usługi na rzecz kontrahentów z UE, gdzie miejsce świadczenia jest ustalone w miejscu prowadzenia działalności nabywcy.
VAT UE

Weryfikacja numeru VAT UE

Przedsiębiorcy mogą sprawdzić poprawność numeru VAT UE swojego kontrahenta za pomocą systemu VIES. VIES wyszukiwarka (VAT Information Exchange System) to narzędzie online, które pozwala na weryfikację numerów VAT w całej Unii Europejskiej. Dzięki niej można upewnić się, że numer VAT UE jest aktywny i przypisany do danego przedsiębiorcy.

Numer VAT UE można zweryfikować również poprzez wyszukanie na fakturze lub dokumencie wystawionym przed podatnika VAT UE oraz w urzędzie skarbowym.

Czy wiesz, czym jest usługa VAT Compliance i jakie korzyści może Ci przynieść jako przedsiębiorcy? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu

Jak korzystać z VIES?

Korzystanie z wyszukiwarki VIES jest proste:

 1. Wejdź na stronę VIES.
 2. Wybierz kraj, z którego pochodzi numer VAT.
 3. Wprowadź numer VAT kontrahenta.
 4. Sprawdź wyniki weryfikacji.

Jeśli numer VAT jest aktywny, wyszukiwarka potwierdzi jego ważność oraz podstawowe dane firmy. W przypadku błędnego numeru system poinformuje o braku takiego numeru w bazie danych.

VAT UE

Składanie informacji VAT UE

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych muszą składać deklaracje VAT UE. Są to informacje podsumowujące, które należy dostarczać organom podatkowym regularnie, najczęściej kwartalnie lub miesięcznie, w zależności od ilości transakcji. Deklaracje te zawierają szczegółowe dane dotyczące wszystkich transakcji przeprowadzonych z kontrahentami z UE, w tym wartość nabytych i sprzedanych towarów oraz usług.

Informacje zawarte w deklaracji VAT UE

Deklaracja VAT UE powinna zawierać:

 • numery VAT UE kontrahentów,
 • wartości netto transakcji,
 • daty transakcji,
 • rodzaj dokonanej transakcji (WNT, WDT, nabycie/usługi).

Korzyści z rejestracji do VAT UE

Rejestracja do VAT UE przynosi wiele korzyści, w tym:

 • możliwość stosowania stawki VAT 0% przy WDT,
 • uproszczenie procedur podatkowych w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • możliwość współpracy z większą liczbą kontrahentów z UE.
VAT UE

Problemy z rejestracją i weryfikacją VAT UE

Czasami przedsiębiorcy napotykają problemy związane z rejestracją lub weryfikacją numeru VAT UE. Najczęściej wynikają one z:

 • błędnie wprowadzonych danych,
 • opóźnień w aktualizacji bazy danych VIES,
 • różnic w procedurach rejestracji pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

VAT UE – podsumowanie

Numer VAT UE jest kluczowym elementem w prowadzeniu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracja, weryfikacja i regularne składanie informacji VAT UE są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku unijnym. Korzystanie z systemu VIES wyszukiwarki ułatwia weryfikację kontrahentów i zapobiega potencjalnym problemom podatkowym.

Zainteresował Cię temat VAT UE i chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji.

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: VAT UE

Czym jest VAT UE?

VAT UE to numer identyfikacyjny, który umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie transakcji wewnątrzwspólnotowych w ramach Unii Europejskiej.

Jak zarejestrować się do VAT UE?

Przedsiębiorca musi złożyć wniosek o nadanie numeru VAT UE w swoim urzędzie skarbowym przed dokonaniem pierwszej transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Kto ma obowiązek posiadania numeru VAT UE?

Obowiązek ten dotyczy czynnych podatników VAT dokonujących WNT, WDT, nabywających usługi, dla których miejscem świadczenia jest siedziba nabywcy oraz świadczących usługi na rzecz kontrahentów z UE.

Co to jest VIES wyszukiwarka?

VIES to system umożliwiający weryfikację numerów VAT UE w całej Unii Europejskiej.

Jak sprawdzić numer VAT UE w VIES?

Wprowadź numer VAT kontrahenta na stronie VIES, wybierz kraj i sprawdź wyniki weryfikacji.

Jakie dane zawiera deklaracja VAT UE?

Deklaracja VAT UE zawiera numery VAT kontrahentów, wartości netto transakcji, daty transakcji oraz rodzaj dokonanej transakcji.

Jak często trzeba składać deklaracje VAT UE?

Deklaracje VAT UE należy składać regularnie, najczęściej kwartalnie lub miesięcznie.

Jakie korzyści daje rejestracja do VAT UE?

Korzyści to m.in. możliwość stosowania stawki VAT 0% przy WDT oraz uproszczenie procedur podatkowych w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Co zrobić, gdy numer VAT UE kontrahenta jest nieważny?

Należy skontaktować się z kontrahentem w celu weryfikacji danych lub sprawdzić ponownie po pewnym czasie.

Jakie problemy mogą wystąpić przy rejestracji VAT UE?

Problemy mogą wynikać z błędnie wprowadzonych danych, opóźnień w aktualizacji bazy danych VIES lub różnic w procedurach rejestracji pomiędzy krajami UE.

Wyróżniony ekspert

Michał Wasyl

Michał Wasyl

Doradca podatkowy

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź