E-commerce a podatki. Podatki w e-commerce w 2024 roku

E-commerce a podatki. Podatki w e-commerce w 2024 roku
Michał Wasyl

Michał Wasyl

Doradca podatkowy

Podatki w e-commerce to temat, który wzbudza wiele emocji i pytań wśród przedsiębiorców prowadzących działalność online. Zmieniające się przepisy prawne oraz dynamiczny rozwój handlu internetowego sprawiają, że zrozumienie obowiązków podatkowych jest kluczowe dla sukcesu w tej branży.

W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze aspekty związane z podatkami e-commerce, w tym zasady naliczania VAT, opodatkowanie sprzedaży międzynarodowej oraz obowiązki sprawozdawcze.

Spis treści

Podatki w e-commerce – pakiet e-commerce

Wdrożenie pakietu e-commerce w 2021 roku zaowocowało szeregiem zmian w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).

Wprowadzono definicje takich pojęć, jak:

  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO),
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI),
  • rola operatorów interfejsów elektronicznych (platform),
  • procedury szczególne tzw. One Stop Shop – OSS (procedura unijna i nieunijna),
  • procedura szczególna tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu),
  • uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odrodzenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Podatki w e-commerce – Marketplace

Model Marketplace polega na tym, że przedsiębiorcy posiadający strony internetowe lub inne portale oferują produkty innych podmiotów w zamian za prowizję od dokonanej sprzedaży. Jest to coraz popularniejszy sposób dokonywania transakcji internetowych.

Jak wynika z przepisów ustawy o VAT, gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

W przypadku, gdy podatnik poprzez użycie interfejsu elektronicznego ułatwia dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej:

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub
  • dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem

– uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy.

Nie przegap artykułu Zapłata podatku VAT przez marketplace. Znajdziesz go tutaj

Podatki w e-commerce – powstanie obowiązku podatkowego

Platforma, która zostanie uznana za dostawcę, jak każdy inny podatnik VAT, jest obowiązana do rozliczenia VAT i wypełnienia innych obowiązków wynikających z regulacji VAT obowiązujących w państwach członkowskich UE.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, dla transakcji B2B i B2C w przypadku podmiotów ułatwiających dostawę towarów obowiązek podatkowy powstaje w momencie zaakceptowania płatności w rozumieniu odrębnych przepisów.

Chodzi o moment, w którym dostawca sprzedający towary poprzez platformę lub osoba działająca na jego rzecz otrzymują:

  • potwierdzenie płatności,
  • wiadomość o autoryzacji płatności lub
  • zobowiązanie nabywcy do dokonania płatności,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej oraz bez względu na to, kiedy dojdzie do faktycznej zapłaty kwoty pieniężnej.

Co istotne, otrzymanie zaliczki nie generuje obowiązku podatkowego zgodnie z powołanymi przepisami. Nie występuje więc obowiązek dokumentowania fakturami VAT otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem wskazanych transakcji.

podatki w e-commerce

Podatki w e-commerce – odpowiedzialność

By prawidłowo rozliczyć VAT z tytułu opisywanych transakcji, istotne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat m.in.:

  • towarów, które są przedmiotem dostawy,
  • miejsca (państwa) rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów,
  • wysokości podstawy opodatkowania.

Z przepisów nie wynika jednak, w jaki sposób należy weryfikować ww. informacje.

W razie nieprawidłowego rozliczenia podatku VAT odpowiedzialności nie ponosi operator interfejsu elektronicznego działający w dobrej wierze i z należytą starannością. W takiej sytuacji ciężar dowodu spoczywa na platformie.

podatki w e-commerce

Podatki w e-commerce – obowiązki ewidencyjne platform

W odniesieniu do obowiązków ewidencyjnych, które spoczywają na platformach, należy wskazać na dwie sytuacje:

  1. gdy platforma ułatwia transakcje i jednocześnie jest podmiotem uznanym za dostawcę – obowiązki są wówczas takie, jak dla innych podatników dokonujących transakcji,
  2. gdy platforma ułatwia transakcje i jednocześnie nie jest podmiotem uznanym za dostawcę.

Na gruncie ustawy o VAT, operator niezarejestrowany do procedury VAT OSS lub IOSS jest obowiązany do ewidencjonowania ułatwianych przez niego dostaw towarów, na zasadach stosowanych do pozostałych podatników, o ile miejsce opodatkowania tych dostaw znajduje się w Polsce. W takiej sytuacji ewidencja powinna zostać dokonana w formie pliku JPK_VAT z deklaracją oraz zawierać dodatkowe oznaczenie „IED” dotyczące takich dostaw.

podatki w e-commerce

Podatki w e-commerce – podsumowanie

Wdrożenie w 2021 roku pakietu e-commerce wywołało szereg zmian, m.in. nowe definicje i uproszczone procedury rozliczania VAT, takie jak OSS i IOSS. Operatorzy platform internetowych są obecnie zobowiązani do rozliczania VAT za transakcje dokonywane przez ich interfejsy elektroniczne. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie akceptacji płatności, co obejmuje potwierdzenie, autoryzację lub zobowiązanie do płatności. Celem obowiązujących regulacji jest uproszczenie i uszczelnienie systemu podatkowego w handlu elektronicznym.

Interesuje Cię kwestia „podatki w e-commerce” i chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami! Eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: Podatki w e-commerce

Czym są podatki w e-commerce?

Podatki w e-commerce to obowiązki podatkowe dotyczące sprzedaży towarów i usług przez Internet.

Jakie podatki obowiązują w e-commerce?

W e-commerce obowiązują m.in. podatek VAT, podatek dochodowy oraz cło przy sprzedaży międzynarodowej.

Jak naliczać VAT w sprzedaży internetowej?

VAT należy naliczać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym zarejestrowana jest działalność, z uwzględnieniem przepisów unijnych w przypadku sprzedaży międzynarodowej.

Czy muszę płacić podatki od sprzedaży zagranicznej?

Tak, sprzedaż zagraniczna podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami kraju docelowego oraz międzynarodowymi umowami podatkowymi.

Jakie są obowiązki sprawozdawcze w e-commerce?

Obowiązki sprawozdawcze obejmują m.in. składanie deklaracji VAT, raportowanie sprzedaży i zakupów, a także ewidencjonowanie transakcji.

Jakie są najczęstsze błędy w rozliczaniu podatków e-commerce?

Najczęstsze błędy to brak naliczania VAT, niewłaściwe dokumentowanie transakcji oraz zaniedbywanie obowiązków sprawozdawczych.

Jak mogę uniknąć problemów podatkowych w e-commerce?

Unikniesz problemów podatkowych, prowadząc rzetelną ewidencję, regularnie składając deklaracje oraz konsultując się z doradcą podatkowym.

Co to jest OSS i jak wpływa na podatki e-commerce?

OSS (One Stop Shop) to system uproszczonego rozliczania VAT w UE, który pozwala sprzedawcom internetowym rozliczać podatek za sprzedaż do różnych krajów członkowskich za pośrednictwem jednej deklaracji.

Czy dropshipping wpływa na moje obowiązki podatkowe?

Tak, w modelu dropshippingowym obowiązki podatkowe mogą się różnić w zależności od miejsca magazynowania towarów i kraju pochodzenia dostawców.

Jak przygotować firmę e-commerce na kontrolę podatkową?

Przygotowanie firmy na kontrolę podatkową obejmuje prowadzenie dokładnej dokumentacji, przestrzeganie przepisów podatkowych oraz regularne audyty wewnętrzne.

Czy są jakieś ulgi podatkowe dla e-commerce?

Tak, niektóre kraje oferują ulgi podatkowe dla firm działających w e-commerce, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów.

Jakie są sankcje za nieprawidłowe rozliczanie podatków w e-commerce?

Sankcje mogą obejmować grzywny, odsetki za zwłokę, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialność karną.

Wyróżniony ekspert

Michał Wasyl

Michał Wasyl

Doradca podatkowy

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź